Na konferencii Jarná ITAPA o vízii Slovenska, zdrojoch na reformu, ale aj inováciách v zdravotníctve, či akčnom pláne kybernetickej bezpečnosti

Už o necelé dva mesiace – 10. júna 2021 sa stretneme a veríme, že aj osobne, na konferencii Jarná ITAPA 2021 na tradičnom mieste v hoteli Crowne Plaza Bratislava.

Aká je vízia Slovenska na najbližšie roky?
Dozviete sa v úvode v diskusii vrcholných predstaviteľov na tému, ako urobiť zo Slovenska tigra strednej Európy. Naša krajina je definovaná spoločnou víziou. A my teraz potrebujeme práve takú, ktorá naplní Slovensko pozitívnou energiou a ktorá mobilizuje ľudí. Slovensko má dnes nápady, má zdroje, má príležitosť. Teraz je ten historický moment stať sa znovu príkladom, ktorý bude svojím reformným elánom priťahovať pozornosť celého regiónu.

V nasledujúcej časti budeme hovoriť o Digitálnom štáte na dosah a cieľom toho panelu je popísať plán na vybudovanie skutočne funkčného digitálneho štátu v horizonte do konca volebného obdobia zo štyroch pohľadov. Prvým je front-end, teda to, čo uvidia občania. Ďalším je architektúra digitálneho štátu, čiže to, ako to celé bude fungovať. Tretím je samotná realizácia „projektu“ budovania digitálneho štátu, teda míľniky, súvislosti, zdroje, výstupy. A nakoniec je tu otázka, ako zabezpečiť efektivitu a pridanú hodnotu, aby sme sa nemuseli o niekoľko rokov zamýšľať, či to stálo za vložené investície.

Ruka v ruke s touto témou kráča aj Digitálna ekonomika. Slovensko má na viac, ako iba na pasívne čakanie pokým globálne trendy digitálnej transformácie dôjdu aj k nám. Poznáme trendy a vieme ich predvídať. Prečo sa nesústrediť na to, v čom môže byť Slovensko špičkou? Je to umelá inteligencia? Je to vysokovýkonné počítanie? Je to podpora inovácií? Aj to sa dozviete na Jarnej ITAPA 2021.

Stále aktuálnou témou, ktorou nadväzujeme na Medzinárodný kongres ITAPA 2020 sú Zdroje pre reformy. Na Slovensko prichádza pomerne veľa zdrojov. V skutočnosti sa zdá, že dokonca viac ako dokáže úspešne absorbovať. Existujúce programové obdobie sa borí s problémom efektívneho dočerpania. Zároveň treba pripravovať už nové. A do toho prichádza Fond obnovy a odolnosti. Kde teda reálne sme? Stihneme dočerpať dostupné zdroje a ako stojíme s prípravou na nové obdobie? V diskusii by sme sa mali dozvedieť, kedy uvidíme prvé výzvy  a  ako vlastne bude fungovať Fond obnovy a odolnosti. A najmä, ako sa pripraviť na efektívne a rýchle čerpanie, ktoré posúva krajinu vpred.

Zdravotníctvo už pravidelnou súčasťou ITAPA
V prvej téme budeme hovoriť o zásadnej zmene filozofie, ktorú prináša koncept Value Based Healthcare. Dôležitým pri financovaní zdravotnej starostlivosti sa totiž stáva pridaná hodnota zdravotnej služby pre pacienta vo vzťahu k nákladom. V krajinách, kde sa koncept presadil, začalo byť zdravotníctvo podstatne efektívnejšie a ďaleko otvorenejšie pre inovácie. Je Value Based Healthcare cesta aj pre Slovensko?

Cieľom panelu o budovaní Moderných nemocníc európskeho typu bude predstaviť úspešné projekty realizácie zdravotníckej infraštruktúry v EÚ s dôrazom na región strednej a východnej Európy (Poľsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Rumunsko). Zameriame sa na proces prípravy a realizácie novej Univerzitnej nemocnice v Krakowe, ktorá bola spolufinancovaná z EŠIF. Zároveň predstavíme projekty výskumnej nemocnice Srebnjak v Chorvátsku, Stradini v Rige a sieť nových nemocníc v Rumunsku financovaných tiež z EŠIF. Súčasťou panelu bude aj zástupca EIB, ktorý predstaví možnosti spolufinancovania zdravotníckych projektov cez “blended finance”a návratných zdrojov.

A v poslednom bloku budeme hovoriť  o tom, prečo Slovensko nie je európskym lídrom v Digitálnych inováciách v zdravotníctve. Čo musí Slovensko spraviť, aby v budúcnosti mohli o ňom toto povedať? Na podporu digitálnych inovácií v zdravotníctve potrebujeme prehodnotiť systém financovania zdravotnej starostlivosti, ktorý neberie ohľad na inovatívne postupy a technológie. Verejné zdroje určené na digitalizáciu očividne zlyhali, a najmä v sektore zdravotníctva majú takmer nulový dopad. Počas panelu sa dozviete o konkrétnych príkladoch digitálnych inovácií.

Akčný plán kybernetickej bezpečnosti
Sme vo svete prudko sa zhoršujúcej bezpečnostnej situácie v kyberpriestore. Útoky sú čoraz sofistikovanejšie, organizovanejšie a prinášajú väčšie škody. Cieľom panelu je predstaviť nový spôsob a opatrenia, ktorými sa Slovenská republika chráni pred kybernetickými bezpečnostnými hrozbami. Tiež sa však dozviete aj nové informácie od výrobcov, či firiem, ktoré kybernetickú bezpečnosť zabezpečujú v rôznych oblastiach nášho života.
 

Podrobnejšie informácie o prednáškach budú zverejnené už čoskoro. Sledujte PROGRAM JARNEJ ITAPA 2021 a REGISTRUJTE sa ešte dnes.


 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným