Staňte sa partnerom

MODERNÉ TECHNOLÓGIE PRE UDRŽATEĽNÉ PROSTREDIE

Budúcnosť globálnej energetiky je nízkouhlíková, elektrická a digitálna. Spoločnosť Huawei sa pripojila k svetovému úsiliu o uhlíkovú neutralitu, voči ktorej podniká kroky, napríklad výrobou elektriny pochádzajúcej z čistých prírodných zdrojov.

Myslíme si, že technologické inovácie zohrávajú ústrednú úlohu pri riešení klimatických zmien. Napríklad projekt Huawei Digital Power integruje digitálne technológie a technológie výkonovej elektroniky, aby pomohol šetriť energiu a znižovať emisie pri výrobe aj spotrebe energie v rôznych odvetviach. Digitalizácia energie môže výrazne znížiť plytvanie v spotrebe, zvýšiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a prispieť k ekologickejším riešeniam v doprave a mestách. Zameriavame sa na konvergované inovácie technológií s cieľom urýchliť digitalizáciu energetiky a umožniť rôznym odvetviam dosiahnuť novú úroveň. Spoločnosť Huawei dodržiava zelený záväzok „Technológie pre lepšiu planétu“ a neustále investuje do znižovania emisií uhlíka, podpory obnoviteľnej energie, prispievaniu k obehovému hospodárstvu a ochrane prírody pomocou technológií.

Pokroky v technológiách nám môžu pomôcť lepšie pochopiť a chrániť prírodu a zmierniť dopad ľudskej činnosti na planétu. Veríme, že technológie môžu fungovať v súlade s prírodou a pomôcť urobiť tento svet lepším miestom. V spolupráci s organizáciami na ochranu životného prostredia a radom partnerov z celého sveta skúmame, ako môžu IKT posilniť kritické snahy o ochranu, ako je monitorovanie, ochrana a zachovanie ohrozených ekosystémov.
Spoločnosť Huawei tiež pomáha Európe prejsť na digitálnu úroveň budovaním robustnej IKT infraštruktúry. Počas pandémie spoločnosť Huawei pomohla Európe umožniť prácu a vzdelávanie na diaľku. Huawei tiež spolupracuje s priemyselnými odvetviami na digitalizácii prostredníctvom viacerých spoločných inovačných centier vrátane OpenLabs v Mníchove a Paríži. Pod heslom viac dát pri menšej spotrebe (More Bits, Less Watts) ponúka spoločnosť zákazníkom nízkouhlíkové energetické riešenia, ktoré im pomôžu dosiahnuť ich ciele v rámci uhlíkovej neutrality. Patria sem inteligentné fotovoltaické systémy, napájanie lokality, napájanie dátových centier, elektrifikácia dopravy a integrované riešenia inteligentného napájania. 

Pevne veríme, že otvorená spolupráca je najlepším spôsobom ako sa pohnúť vpred, a sme odhodlaní aj naďalej spolupracovať s našimi partnermi na podpore obchodného ekosystému, ktorý prosperuje zo spoločného úspechu. Predovšetkým sme presvedčení, že znalosť najnovších digitálnych zručností je kľúčom k trvalej udržateľnosti a posunu digitálnej ekonomiky vpred. To je dôvod, prečo pracujeme s našimi partnermi na rozvoji robustnejšieho ekosystému v rámci digitálnych talentov a podporujeme širšie digitálne začlenenie prostredníctvom nášho programu TECH4ALL, ktorým sa snažíme priniesť výhody technológie každému. Počas všetkých týchto snáh zostáva kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia našimi najvyššími prioritami. Zaviazali sme sa komunikovať a spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami dôveryhodným, otvoreným, transparentným a zodpovedným spôsobom. Keďže neustále hľadáme nové spôsoby, ako prispieť k ekologickejšiemu a udržateľnejšiemu digitálnemu svetu, budeme tiež pokračovať v riešení spoločenských výziev v oblasti kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom inovácií a podpory rozvoja priemyselných noriem. Spoločnosť Huawei sa plne zaviazala k trvalo udržateľnému rozvoju a vytváraniu hodnoty pre všetky odvetvia a komunity a sme pripravení a ochotní spolupracovať s partnermi v rámci celého hodnotového reťazca a využívať inovatívne technológie na zníženie uhlíkovej stopy, podporu ochrany životného prostredia a dosiahnutie udržateľnosti. Spoločne prinesieme digitálny svet každému človeku, domácnosti, a organizácii, a vytvoríme plne prepojenú a inteligentnú spoločnosť.

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies