Staňte sa partnerom

Mám záujem o komentovanú prehliadku na ITAPA DEFENCE EXPO


Výstava bude otvorená od 9:00 hod. do 18:00 hod. vo štvrtok 21. 9. 2023 v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici. 
 

Komentované prehliadky budú prebiehať každú hodinu od 9:00 do 17:00. V prípade záujmu nás kontaktujte na itapa@itapa.sk s uvedením počtu záujemcov a preferovaného času prehliadky.
 The exhibition will be open from 9:00 a.m. until 6:00 p.m. on Thursday, September 21, 2023, in the grounds of the SNP Museum in Banská Bystrica.
 

Guided tours will take place every hour from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. If you are interested, please contact us at itapa@itapa.sk stating the number of interested parties and the preferred time of the tour.

Nastavenie súborov cookies