Každý projekt je prínosom! Cena ITAPA 2021 otvorená aj pre malé projekty, ktoré majú ambíciu pomôcť Slovensku napredovať.

ITAPA už po 20-krát vyhlasuje prestížnu súťaž Cena ITAPA, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Medzinárodného kongresu ITAPA. Hlavným cieľom súťaže Cena ITAPA je oceniť a vyzdvihnúť prínos projektov v oblasti digitalizácie a modernizácie spoločnosti. Uzávierka prihlášok je 7. októbra 2021.

Cena ITAPA je už dlhé roky aj referenčným ocenením. Mnohé z projektov, ktoré sa do súťaže prihlásili, dokázali presvedčiť nielen odbornú porotu, ale zaujali aj investorov či verejný sektor. Cena ITAPA je tak najlepšia príležitosť prezentovať akýkoľvek zaujímavý projekt pred relevantným publikom a to bez ohľadu na jeho veľkosť či náročnosť.
 

Realizované projekty - bez ohľadu na ich veľkosť (národné projekty, inovatívne aplikácie, nové systémy, ....) - môžu ich autori alebo zadávatelia prihlásiť do súťaže najneskôr do 7. októbra 2021.


Cena ITAPA sa v roku 2021 vyhlasuje v dvoch kategóriách –
Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti a Najinovatívnejší projekt.

Do prvej kategórie sa môžu prihlasovať projekty, ktoré využívajú nové technológie, a tým posúvajú digitalizáciu spoločnosti ďalej. Ide napríklad o riešenia na elimináciu byrokracie, zlepšenia zdravia obyvateľov, skvalitnenia životného prostredia a podobne.

Do druhej kategórie sa môžu prihlasovať projekty, ktorým technológie umožnili inovovať tak, aby zmenili výrobu, spracovanie ekonomických údajov, organizáciu firmy, dopravu, výskum, energetiku, spôsob vzdelávania či efektivitu využívania zdrojov.

„Súťaž Cena ITAPA vyhlasujeme už od roku 2002, keď vznikla samotná platforma ITAPA. V tejto prestížnej súťaži oceňujeme inovatívne projekty digitalizácie spoločnosti a za predchádzajúcich 19 rokov sme vďaka Cene ITAPA videli množstvo skvelých projektov, ktoré posunuli Slovensko vpred. Sme presvedčení, že uznanie v podobe Cena ITAPA pomáha inšpirovať aj druhých,“ hovorí Dana Kršáková, výkonná riaditeľka ITAPA.

Cena ITAPA je pravidelnou súčasťou Medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. – 10.  novembra 2021 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza v kombinácii s online prenosom.

Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena ITAPA sa uskutoční 11. novembra 2021 počas Galavečera ITAPA 2021.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR
 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným