Staňte sa partnerom

ITAPA prináša aj asociované podujatia: Ecclesia

Do programu ITAPA sa vracia Ecclesia. Diskutujte na tému digitalizácie cirkvi so spíkrami od 8:30 druhý kongresový deň.

Moderátor:
Martin Kramara, hovorca, Konferencia biskupov Slovenska

V rámci asociovaného podujatia Ecclesia sa dozviete nasledovné:

1. Kam kráčaš ecclesia.sk? - PREZENTÁCIA NA STIAHNUTIE
Mario Minarovský, ecclesia.sk, Software602
Anotácia:  
Zrejme nikto nepochybuje o tom, že informačné a komunikačné technológie tvoria významný fenomén súčasnej ekonomiky. V digitálnom priestore pôsobí čoraz viac ľudí, očakávania, možnosti sa z roka na rok rozširujú.
Existujú programy informatizácie spoločnosti, s cieľom postupného prechodu k maximálnemu využívaniu informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života. Informatizácia verejnej správy bol ten impulz, ktorý stál pri zrode projektu.  
Poučenia z projektov ktoré vznikali v cirkvi koncom 90-tich rokov a koncepcií z rokov 2005-10, ecclesia.sk prináša nový systematický a koordinovaný prístup do riešenia problematiky informatizácie procesov Katolíckej Cirkvi na Slovensku.

2. Elektronické služby tribunálu v Bratislavskej Arcidiecéze - PREZENTÁCIA NA STIAHNUTIE 
Tibor Hajdu, ABÚ Bratislava

3. Ochrana osobných údajov / GDPR v cirkevnom prostredí - PREZENTÁCIA NA STIAHNUTIE
Peter Šantavý, ABÚ Bratislava
Anotácia: 
Elektronizáciu procesov v cirkevnom prostredí sme začali seriózne implementovať v roku 2008, pričom jedným z najdôležitejších aspektov vyvíjaných riešení bola bezpečnosť a ochrana osobných údajov.
Prezentovaný stav riešenia ochrany osobných údajov v Bratislavskej arcidiecéze reflektuje nielen naplnenie našich zámerov v kontexte aktuálneho znenia Zákona o ochrane osobných údajov, ale aj kroky pre zabezpečenie kompatibility s GDPR. 

4. Aktuálny stav elektronizácie procesov a informačnej bezpečnosti v cirkevnom prostredí - PREZENTÁCIA NA STIAHNUTIE
Peter Šantavý, ABÚ Bratislava
Mario Minarovský, ecclesia.sk, Software602
Anotácia: 
Elektronizáciu procesov v cirkevnom prostredí sme začali seriózne implementovať v roku 2008, pričom jedným z najdôležitejších aspektov vyvíjaných riešení bola bezpečnosť a ochrana osobných údajov.
Prednáška ponúka pohľad na aktuálny stav elektronizácie procesov Katolíckej cirkvi na Slovensku s osobitným zameraním na informačnú bezpečnosť. 


5. Elektronizácia procesov, GDPR a integrácia s elektronickými službami štátu - PREZENTÁCIA NA STIAHNUTIE 
Anton Drahovzal, Software602
Anotácia:
Dokumenty sú vaše znalosti, dokumenty sú vaše bohatstvo, dokumenty je potrebné vyhľadať a dokumenty tiež potrebujú vašu ochranu. S blížiacou sa účinnosťou GDPR sú tieto potreby stále väčšie. Je potrebné vedieť, akým spôsobom a v akom rozsahu pracujete s osobnými údajmi, či už zamestnancami alebo zákazníkmi, kto a odkiaľ k nim má prístup, ako sa s dokumentmi pracuje.
Ďalšou a stále dôležitejšou témou sú dokumenty, ktoré prichádzajú od štátnej správy v rámci systému elektronických schránok.
Systém DMS musí zabezpečiť všetky vyššie uvedené potreby, a to nielen z hľadiska evidencie, ale aj procesného a vrátane dlhodobého uchovávania elektronických originálov. DMS zabezpečuje celý životný cyklus dokumentu, od jeho vzniku až po archiváciu a skartáciu.

Panelová diskusia:
Tibor Hajdu, ABÚ Bratislava
Peter Šantavý, ABÚ Bratislava
Anton Ziolkovsky, KBS
Mario Minarovsky, ecclesia.sk
Anton Drahovzal, Software602

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies