Staňte sa partnerom

ITAPA OPEN TALK: Inovatívna liečba - inovatívne financovanie

ITAPA Open Talk: Inovatívna liečba - inovatívne financovanie
powered by ITAPA

Kedy: 1. december 2022 od 17:45 hod. do 19:00 hod.
Miesto: Crowne Plaza Bratislava

Na Slovensku  rezonuje  diskusia o potrebe  efektívneho financovania medicínskych inovácií a uzavretia investičnej medzery, ktorá za posledné desaťročie narastá. Mechanizmus na podporu včasného vstupu, napr. vo forme inovačného fondu, by mohol pomôcť  preklenúť obdobie formálneho procesu kategorizácie a priniesť tak pacientom na Slovensku modernú liečbu v čo najkratšom čase od registrácie EMA.  Berieme na  Slovensku  do úvahy dáta z cost-of-illness (cena choroby) analýz? Je inovatívna liečba v konečnom dôsledku naozaj drahšia ako celkový socio-ekonomický dopad neadekvátneho liečenia pacientov? Vieme vyčísliť náklady v podobe rizika predčasného úmrtia, invalidity, dopadu na zamestnanosť a produktivitu, prípadne ďalšie sociálne náklady? Včasný prístup k medicínskym inováciám môže pomôcť v zbere real world data a prispieť tak k informovaným rozhodnutiam v samotnom procese kategorizácie.

Moderuje: Michal Kovačič

Diskutujú:
Róbert Babeľa, Ministerstvo zdravotníctva SR
Marcel Klimek, Ministerstvo financií SR (pozvaný)
Richard Raši, Národná rada SR (pozvaný)
Tomáš Doležal, Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment
Štefan Pörsök, Národný onkologický ústav
 


BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA
na ITAPA Open Talk: Inovatívna liečba - inovatívne financovanie


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies