Staňte sa partnerom

ITAPA Defence 2023: Čo ponúka inovačný akcelerátor „DIANA"?

Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic - "DIANA"
Inovatívne a prevratné technológie transformujú svet a Aliancia sa prispôsobuje, aby udržala toto rýchle tempo.

POSLANIE: Zjednotiť najlepších a najbystrejších inovátorov pre mierovú a pokojnejšiu budúcnosť.


ČO JE SEVEROATLANTICKÝ AKCELERÁTOR DIANA?

"DIANA" je akcelerátor pre obranné inovácie zriadený 30-timi členskými štátmi, ktorý vychádza z agendy "NATO 2030" ako mechanizmus na podporu technologického a inovačného rozvoja v oblasti obrany a bezpečnosti. Program DIANA slúži na zachovanie našej konkurenčnej výhody v oblasti kolektívnej obrany i bezpečnosti a zároveň vytvára sieť, ktorá rastie a posilňuje krajiny NATO.

 

AKÝ JE CIEĽ DIANA?

Cieľ je vytvoriť inovačno-technologickú sieť a podporovať technologicko-inovačný rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti v krajinách okolo Severného Atlantiku. Akcelerátor DIANA uľahčuje a zefektívňuje spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, startupmi, výskumnými inštitúciami a uznávanými obrannými organizáciami, ktoré vyvíjajú nové technológie a prístupy ako riešenia bezpečnostných výziev.

PREČO SA ZAPOJIŤ DO AKCELERÁTORA DIANA?

DIANA poskytuje celý ekosystém, do ktorého sa môžu zapojiť technologickí inovátori, ktorí chcú participovať na budovaní bezpečnostných a obranných štandardov s cieľom posilniť technologický náskok NATO. Tento inovačný nástroj pomáha prepájať výskum a vývoj s expertmi z obranného sektora.


VÝHODY SPOLUPRÁCE

  • Granty podporujúce technologický výskum.
  • Technologický rozvoj - Testovacie centrá naprieč celou Alianciou, kde môžu inovátori demonštrovať a testovať ich návrhy riešení.
  • Mentorstvo od výskumníkov, inžinierov, partnerov zo sektoru a odborníkov na vládne obstarávanie.
  • Prepojenie s investormi ako záruka dôveryhodného financovania tretími stranami.
  • Prístup na trhy v NATO.
  • Vzdelávanie a workshopy.

 

TECHNOLOGICKÉ OBLASTI

Prevratné technológie menia spôsob, akým Aliancia funguje v čase mieru, krízového stavu, či konfliktu. Akcelerátor DIANA sa sústreďuje na prepojenie a prilákanie inovátorov z oblastí technológií, ktorých napojí na koncových používateľov a zároveň stimuluje k vývojú a inovovaniu. 

Veľké dáta

Umelá inteligencia (AI)

Autonómne systémy

Kvantové technológie

Biotechnológie a ľudské vylepšenia

Energetika a pohon

Inovatívne materiály

Hypersonické a vesmírne technológie

Profesor Deeph Chana je prvým výkonným riaditeľom DIANA a bude spíkrom na našom podujatí ITAPA DEFENCE 2023. Prináša rozsiahle skúsenosti z vedenia inovatívneho vedeckého a technologického výskumu so zameraním na globálne riziká, bezpečnosť a kritickú infraštruktúru novej generácie. Zdroj: https://diana.nato.int/index.html

Vyhlasujeme CENA ITAPA 2023 - zaregistrujte váš inovatívny projekt.
Prihláste sa do CALL FOR PAPERS a zviditeľnite svoj projekt. 


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies