Staňte sa partnerom

ITAPA 2018: Všetci čakajú na NOVÉ pravidlá nákupu IKT do verejnej správy - zrozumiteľné a použiteľné v praxi. Ich rýchle dokončenie je prioritou Rašiho úradu

Bratislava, 22. novembra 2018 – Dobré obstarávanie, ktoré prinesie zmluvu s kvalitným dodávateľom sa prakticky rovná úspešnému IT projektu. Ale ako to dosiahnuť? IT dodávky sú veľmi sofistikované. Predmet dodávky sa môže za pochodu zmeniť. Ako vyriešiť tieto neurčitosti? Ako znížiť riziko závislosti na dodávateľovi, a zároveň neporušiť jeho autorské práva? A ako si zabezpečiť dlhodobú a efektívnu servisnú podporu? Odpovede na tieto otázky mala na jesennom Medzinárodnom kongrese ITAPA priniesť pripravovaná koncepcia nákupu IKT do verejnej správy.

Po predošlom programovacom období, keď sme boli svedkami masívneho nákupu robustných riešení často po súťaži s jediným uchádzačom, sa zdvihla vlna nespokojnosti a medializácie, ktorá vyústila v prísľub vlády dokončiť pravidlá nákupu IKT vo verejnej správe. Úlohou týchto pravidiel malo byť odstránenie najčastejšie kritizovaných praktík a vytvorenie praktických odporúčaní, ktoré pomôžu úradom vytvoriť širokú súťaž s dobrými kandidátmi a pripraviť kvalitné zmluvy pre realizáciu a následne aj prevádzku nových IT systémov.

Avšak už aj príprava týchto pravidiel sa stala terčom kritiky. Dlhé časové obdobia medzi zasadnutiami pracovnej skupiny, zmeny v dokumente a rôzne ad hoc dopĺňania vyvolávajú podozrenia, ktoré sa prejavili aj v panelovej diskusii k verejnému obstarávaniu IKT projektov počas Medzinárodného kongresu ITAPA. Reagoval na ne nový šéf pracovnej skupiny - Martin Hasay z Úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície SR. Ubezpečil, že dokončenie pravidiel v čo najkratšom čase je nielen jeho prioritou, ale aj prioritou celého úradu, pretože sa blíži obdobie realizácie mnohých projektov a chce, aby sa úrady nimi už riadili. 

Slovensko.Digital vidí tiež veľký rozdiel medzi tým, čo koncepcia rieši, a čo podľa nich mala riešiť pôvodne. Ide najmä o ustanovenia o delení zákaziek na menšie časti a odstránenie závislosti na dodávateľoch, tzv. vendor lock-in. Ján Hargaš zo Slovensko.Digital si myslí, že nie je záujem takéto pravidlá zaviesť. S týmto tvrdením nesúhlasil ani Martin Hassay, ani zástupcovia IT Asociácie Slovenska. Marián Marek potvrdil, že ITAS podporuje delenie zákaziek, avšak má obavu, pokiaľ by sa malo takýmto spôsobom deliť unikátne softvérové dielo. Vysvetlil, že v takom prípade je veľkým problémom zaručiť kvalitu diela, súhru jednotlivých častí a celkovú funkčnosť. Podľa Jaroslava Lexu z Úradu pre verejné obstarávanie úrady robia málo pre to, aby našli rozumné rozdelenie zákazky a zapojili čo najširší okruh uchádzačov do súťaže. „Na to, aby si úrad zistil, či jeho potreby rieši už existujúci softvér, sa dá využiť tzv. prípravná trhová konzultácia. Vďaka nej môže kvalitne zmapovať súčasnú ponuku trhu a rozhodnúť sa pre ďalší postup.“ Jaroslav Kračún z Európskej komisie zdôraznil, že EK vyslovene požaduje, aby cieľom obstarávania bolo čo najširšie zapojenie aj malých a stredných dodávateľov. S nedostatočným rozdeľovaním zákaziek má zlé skúsenosti aj telekomunikačný sektor. Matej Stuška zo spoločnosti Telefonica O2 vidí veľkú zotrvačnosť v súťažiach, kde sa obstarávajú komunikačné siete. Podľa neho je priestor pre ponúknutie inovatívnych riešení malý a „zabetónovaný“ pre existujúcich dodávateľov. Všetci sa však v konečnom dôsledku zhodli, že pravidlá pre delenie sú potrebné a treba ich zaviesť čo najskôr, avšak s nájdením takého riešenia, ktoré by neohrozilo kvalitu dodávok.

Horúca diskusia prebehla aj okolo autorských práv a závislosti od dodávateľa. Tu sa však prejavila rozdielnosť v chápaní tak súčasnej slovenskej legislatívy, ako aj uplatňovania licencie EULA. ITAS chápe a podporuje právo obstarávateľov vlastniť autorské práva k dielam, ktoré obstarali z verejných zdrojov. Emil Fitoš z ITAS však vysvetlil, že v dielach sa nachádza aj know-how, ktoré firma vlastnila už aj predtým a ktoré si musí chrániť. Preto treba nájsť rovnováhu medzi tým, ako sa bude s vyvinutým softvérom ďalej nakladať. Martin Hassay upozornil, že pravidlá musia dať jednoznačný výklad toho, ako chápať uplatňovanie autorských práv, aby ich obstarávatelia v praxi naozaj použili.

Na záver sa účastníci zhodli, že koncepcia nákupu je potrebná a bolo by dobré jej schválenie čo najskôr. Jaroslav Lexa si myslí, že dobrý obstarávateľ by mal nakupovať srdcom. S tým súhlasil aj Ján Hargaš a Martin Hassay. Podľa Mariána Mareka je tiež potrebné vidieť aj nové trendy, ktoré sa v obstarávaní prejavia. Programovanie unikátnych diel je postupne nahrádzané nákupom softvéru ako služby, či celých platforiem ako služby. Je preto potrebné sledovať tento vývoj a reagovať naň aj vo verejnom obstarávaní.

Otázky: media@itapa.sk

O ITAPA: Podujatia ITAPA (Information Technologies & Public Administration - Informačné technológie a verejná správa) už 17. rok prinášajú nové impulzy a inšpirácie pre slovenský eGovernment, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou nielen IT komunity. Cyklus podujatí ITAPA, nad ktorým záštitu pravidelne preberajú vysokí štátni predstavitelia, pozostáva z viacerých prestížnych akcií. Medzi najvýznamnejšie patrí konferencia Jarná ITAPA, ktorá sa špecializuje na témy lokálneho, prípadne európskeho zamerania a jesenný dvojdňový medzinárodný kongres ITAPA. Ten sa zameriava na podporu najnovších eGovernment trendov a riešení digitalizácie spoločnosti z celého sveta, pričom sa radí medzi najvýznamnejšie akcie svojho druhu. Cieľom ITAPA je vytvárať nezávislú platformu, na ktorej kľúčoví predstavitelia štátu a biznisu diskutujú a predstavujú inšpiratívne nápady a projekty z oblasti digitalizácie spoločnosti. Každoročne sa ho zúčastnia desiatky renomovaných spíkrov zo Slovenska i sveta, stovky hostí a významné médiá.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies