Staňte sa partnerom

Globálne Inovačné a Delivery Centrum (GIDC) na Slovensku

DXC Technology Slovakia je organizačnou zložkou celosvetovej spoločnosti DXC Technology, ktorá dlhodobo rozvíja obchodné aktivity aj na lokálnej úrovni. Jej súčasťou sú oddelenia obchodu, marketingu, financií, ľudských zdrojov a najväčšiu podskupinu tvorí Globálne inovačné „Delivery Centrum“- zamestnanci z oblasti programátorov, analytikov, vývojárov, IT architektov, inžinieringu, konzultantov, aj  SAP špecialistov.

Počas minulého roku sa podarilo upevniť pozíciu Slovenska v rámci Globálne Inovačného centra Eastern Europe (GIDC EE), ktorého sme spolu s Poľskom a Bulharskom súčasťou.  DXC má po svete len 4 takéto centrá a klaster 3 centier Slovensko, Poľsko a Bulharsko je jediné DXC „Global Innovation Delivery centrum“ mimo ázijského kontinentu. Na Slovensku pokračujeme v nastúpenej ceste posunu  od dodávky služieb s nižšou pridanou hodnotou smerom  k vývoju moderných a inovatívnych produktov a služieb  využívajúcich digitálne technológie, ktoré umožňujú riešiť zákazníkom výzvy z oblastí obchodu, vývoja a modernizácie ich podnikania. Počas COVID obdobia sme boli schopní priniesť zásadné inovácie v rekordnom čase, ktoré pomohli chrániť zdravie zamestnancov na Slovensku a v ďalších krajinách a zároveň udržať v chode biznis našich zákazníkov a tým aj  udržať pracovné miesta. 

Významnú pozíciu si centrum dlhodobo drží DXC v oblasti podpory IT infraštruktúry, vývoja aplikácií, najmä v oblasti SAP a aplikačných transformácií, manažovania infraštruktúry SAP systémov a ich presun do private aj public cloudu naprieč sektormi, v ktorých pôsobíme.
Medzi kľúčových partnerov, s ktorými sme v priebehu hospodárskeho roka FY22 prehĺbili vzťahy patria Amazon Web Services (AWS), HPE, Microsoft,  HITACHI Vantara, Netapp, NVIDIA.

Ďalšou oblasťou rastu v GIDC, je tvorba riešení tímom architektov a dizajnérov, ktorý pracuje na vývoji komplexných riešení v oblasti IT a aplikačnej  infraštruktúry pre zákazníkov, ako s regionálnym, tak aj s celosvetovým pôsobením. Zámerom je ponúknuť zákazníkom inovatívne riešenia v oblasti ich primárneho podnikania, ktoré spĺňajú vysoké nároky na bezpečnosť, škálovateľnosť a sú pre nich cenovo výhodné.
Vďaka tejto činnosti sa vytvorili desiatky, v európskom meradle stovky pracovných miest v rôznych, často strategických technologických doménach, ako sú umelá inteligencia, dátová analytika, IoT a ďalšie exponenciálne technológie. 

Počas posledného roka sa stalo Slovensko aj kľúčovým miestom, odkiaľ sa riadili viaceré transformačné programy, ktoré majú subregionálny, regionálny alebo celosvetový dosah.

Vďaka vyššie spomenutým zmenám a z dôvodu očakávaného nárastu počtu našich zamestnancov pokračujeme v  masívnom  nábore nových talentov, najmä z radov graduentov a pokračujeme v spolupráci s viacerými slovenskými univerzitami, napríklad so Žilinskou Univerzitou v Žiline (UNIZA). 

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies