Staňte sa partnerom

Digitálny jednotný trh vo V4


Informácie o projekte:
Utvorenie digitálneho jednotného trhu EU (Digital Single Market, DSM) je založené na spolupráci v mnohých oblastiach, počnúc odstránením regulačných bariér, voľného pohybu dát a transferu technológii, končiac rozptylom inovácii, networkingom a zdieľaním úspešných príkladov. Krajiny V4 spolupracujú čoraz efektívnejšie a preto má platforma V4 možnosť stať sa dôležitým činiteľom a vedúcou silou digitalizácie a rozvoja DSM v Európskej únii. Cieľom projektu je vytvoriť prostredie, ktoré pomôže posunúť Vyšehradskú skupinu vpred v oblasti digitalizácie.

Strategické ciele projektu:
  1. skvalitnenie rozvoja DSM v krajinách V4
  2. posunutie V4 krajín medzi EU lídrov
  3. zlepšiť a zintenzívniť spoluprácu krajín V4
Projekt využíva stratégiu troch pilierov na splnenie daných cieľov; táto bola špeciálne navrhnutá pre dané cieľové skupiny (politickí predstavitelia, vysokí vládni úradníci, predstavitelia samospráv a predstavitelia súkromného sektora). Po prvé pôjde o organizovanie špeciálneho podujatia – ITAPA – Štyri v jednom, ktoré bude špeciálne zameraná na spoluprácu v rámci Vyšehradského regiónu. Po druhé to bude založenie výročnej ceny pre digitálne projekty z krajín Vyšehradu. Po tretie projekt predstaví iniciatívu pre užívateľov dát verejných tendrov v krajinách V4 s cieľom propagovať jednotný digitálny Vyšehradský trh.
 
Projekt bol podporený Vyšehradský fondom
visegrad_fund_logo_blue_800px
Partneri projektu: 
Nastavenie súborov cookies