Staňte sa partnerom

Cenu ITAPA vyhrali tí, ktorí nás zbavili byrokracie

Daňové priznania on-line, prehľadnejšie sociálne dávky a výpisy z rôznych registrov na vlastnej pošte. To sú tri služby občanom, ktoré eliminujú byrokraciu, šetria čas i peniaze a zároveň najviac oslovili porotu sútaže o Cenu ITAPA.

“Cenou ITAPA chceme zviditeľniť projekty, ktoré treba poznať a aktívne ich využívať. Verejnosť by mala spoznať tých, ktorí za nimi stoja,” vysvetľuje riaditeľ ITAPA Michal Ivantyšyn. Súťažilo sa v dvoch kategóriaách:

Nové služby
Porotu najviac presvedčil projekt Portálu Finančnej správy, ktorý pre túto verejnú inštitúciu vypracovala spoločnosť DITEC. Portál umožňuje  registráciu daňových subjektov, podávanie daňových priznaní a plnenie ostatných povinností. To všetko on-line bez potreby ďalšieho papierového styku.
Druhé miesto v kategórii “Nové služby” si odniesla Slovenská pošta za sprístupnenie Integrovaných obslužných miest na 300 pobočkách. Najmä občania zo vzdialených obcí ocenia, že už nemusia zdĺhavo cestovať, ale poskytované služby vybavia priamo na najbližšej pošte.Ide o výpis z obchodného registra, výpis odpis z registra trestov a výpis z listu vlastníctva.Projekt sa zaviedol za spolupráce so spoločnosťou Plaut.
Tretím oceneným projektom je Register účtovných závierok, ktorý sa sprístupnil vďaka súčinnosti Ministerstva financií so spoločnosťou PosAm. Vzniklo tak centrálne miesto na ukladanie  a zverejňovanie účtovných závierok, aby účtovné jednotky nepredkladali účtovné závierky viacerým štátnym orgánom.  Slovensko sa spustením registra stalo druhou krajinou na svete po Veľkej Británii,ktorá z finančných dát firiem urobila Open Data Set.
V kategórii „Nové služby” sa posudzovali projekty, vďaka ktorým môže verejná správa poskytovať občanom a podnikateľom nové, jednoduchšie a rýchlejšieslužby.

Zlepšovanie procesov
Najviac bodov pridelili porotcovia projektu elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt zaviedol jednotnú elektronickú komunikáciu v rezorte Ministerstva práce a zásadne zrýchlil čas vybavovania a celkovo zefektívnil procesypri vyplácaní sociálnych dávok. Na riešení sa podieľala spoločnosť DWC Slovakia.
 
Druhé miesto si za spojenie mapového systému so stavebným úradom získalo Kysucké Nové Mesto v spolupráci so spoločnosťami VITA software a Softplan Slovakia.
 
Tretie miesto určili porotcovia registru zdravotníctva a humánnej farmácie z projektovej dielne Crystal Consulting.V registri občan po prvýkrát nájde komplexné informácie o všetkých miestach v kraji, ktoré poskytujú zdravotnú starostilivosť.
 
V kategórii„Zlepšovanie procesov” súťažili projekty, ktoré dokázali systémovo a kriticky prehodnotiť fungovanie inštitúcií verejnej správy, vďaka čomu sa dosiahli výrazné urýchlenie a modernizácia procesov v rámci inštitúcie.

Novinka
Tohtoročnou novinkou v súťaži ITAPA bola Cena Rádia Slovensko, o ktorej rozhodli poslucháči verejnoprávneho rozhlasu. Najviac užitočnou službou pre bežných ľudí je, podľa nich,  projekt Slovenskej pošty, ktorá občanom ponúka výpisy z niektorých registrov na počkanie.

Špeciálne ocenenie za občiansku angažovanosť získala pani Mariana Hurná, ktorá do sútaže o Cenu ITAPA dlhoročne posiela projekty, ktoré odstraňujú bariéry medzi občanom a štátom.

Súťaž je výsledkom spolupráce s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.


Fotogaléria
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies