Staňte sa partnerom

Budúcnosť je v hybridnom formáte

Bratislava, 31. mája 2021 – Školstvo je dnes už iné a ďaleko otvorenejšie technológiám. Za posledný rok museli študenti, aj školy prejsť na dištančnú formu vzdelávania, naučiť sa využívať technologické zručnosti v praxi a prispôsobiť sa úplne novému spôsobu výučby. Budúcnosť je v hybridnom vzdelávaní - kombinovanej forme vzdelávania. Zhodli sa na tom spíkri na ITAPA Digital Talku vo verejnej diskusii 27. mája 2021 na tému Ako sa zmenilo vzdelávanie počas pandémie.

Využime skúsenosť z pandemického roku na to, aby sme dokázali vybudovať premyslený, moderný a efektívny vzdelávací systém,“ povedala Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva Microsoft Česká republika a Slovensko Zdôraznila aj, že práve teraz máme príležitosť kreatívne riešiť súčasný stav, ktorý vznikol vplyvom pandémie.

Mário Lelovský z IT asociácie Slovenska zdôraznil, že učitelia a školy sa dostali do rovnakej situácie ako iné oblasti nášho života, museli takmer zo dňa na deň prejsť na online spôsob práce a výučby. „Až pandémia však prinútila slovenské školstvo reálne spustiť digitálnu transformáciu, pre jej úspešné zvládnutie musí každá škola mať svoj vlastný plán transformácie, vytvoriť funkčnú pozíciu digitálneho koordinátora, ktorý ho spolu s vedením pripraví a pomôže učiteľom získať potrebné digitálne zručnosti. Ministerstvo musí mať jasnú stratégiu transformácie, dostatočné zdroje a vytvorí podporné prostredie pre digitálnych koordinátorov. Malo by pri tom využiť pomoc odborníkov z praxe.“

Učiteľ roka 2020 Peter Pallo zo ZŠ a MŠ R. Dillonga v Trstenej si myslí, že pandémia nás prinútila zmýšľať pokrokovo. „Reforma vždy musí začať od samotných pedagógov, a to sa za ten rok do značnej miery podarilo. Máme viac digitálne gramotných pedagógov aj žiakov. Je potrebné v tomto nasadení pokračovať a popri digitalizácii vnášať inovácie do komplexne adaptívneho systému vzdelávania na Slovensku a tiež stále vzdelávať aj nás - učiteľov,“ zdôraznil.

Podľa Martina Menšíka z Profesie.sk treba v prvom rade zapracovať na výučnom pláne pre budúcich učiteľov, aby boli pripravení do dnešnej praxe. „Súkromné inštitúcie urobili oveľa viac ako tí, čo by to mali robiť.“

Kvalitu vzdelávania zhodnotil Michal Ivantyšyn, člen projektového tímu Efektívne regióny podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS, nasledovne: „Korona skutočne spôsobila v školstve značnú revolúciu - veríme, že tým správnym smerom. Z dátových analýz, ktoré sme vykonali v našom projekte však vyplynulo, že existuje vzťah nielen medzi financovaním škôl a výsledkami vzdelávacieho procesu, ale na kvalitu vzdelávania môžu mať vplyv aj platy pedagogických pracovníkov. Preto nezabúdajme, že vysoké nasadenie učiteľov treba oceniť v každom čase - o to viac v ťažkých časoch,“ uzavrel.

Vzdelávanie si prešlo za posledný rok obrovskou skúškou a transformáciou a teraz je už na nás, aby sme vybudovali hybridné vzdelávanie dostupné odkiaľkoľvek, kedykoľvek a pre všetkých. Myslí si Zuzana Molčanová, Education Industry Executive, Microsoft Česká republika a Slovensko.

Podľa pohľadu psychologičky Aleny Kopányiovej z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (MŠVVaŠSR) sa do online priestoru počas pandémie prenieslo aj psychologické poradenstvo. „Avšak základom rozvoja človeka je vzťah, ktorý je budovaný predovšetkým na osobnej rovine. Preto by sme určite aj naše deti mali motivovať k opätovnému návratu k socializácii a stretávaniu sa."  

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies