Juraj Kubica

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Ing. Juraj Kubica, PhD. je výskumník v elektrotechnike na Slovenskej technickej univerzite a zároveň pracuje na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, kde sa podieľa na príprave strategických dokumentov rozvoja Slovenskej republiky. Aktívne sa zapája do viacerých medzinárodných iniciatív na využitie umelej inteligencie vo verejnej správe.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Prednášky spíkra