Staňte sa partnerom

Úvodné slovo chairmanov

/ Prednáška

Marek Čanecký

ITAPA
Marek Čanecký je národným expertom na Generálnom sekretariáte Rady EÚ, kde sa zaoberá otázkami kybernetickej politiky. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ pôsobil ako digitálny a kybernetický atašé na Stálom zastúpení Slovenska v EÚ. Predtým zastával rôzne vedúce pozície v slovenskej štátnej službe (Úrad vlády, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo životného prostredia), kde bol zodpovedný za riadenie a implementáciu eGovernment iniciatív na programovej alebo projektovej úrovni. V rámci ITAPA pôsobí od roku 2010. Marek je absolventom Univerzity Mateja Bela (2004, medzinárodné vzťahy a diplomacia) a Univerzity v Linköping (2006, Európske štúdie)
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Katarína Rausová

ITAPA
Katarína Rausová má dlhoročné skúsenosti s kvalitatívnym a kvantitatívnym prieskumom, zberom dát a ich vyhodnotením. Pôsobila ako projektový manažér vo viacerých spoločnostiach. Aktuálne pracuje v oblasti digitálneho marketingu a komunikácie na sociálnych sietiach. Medzi oblasti jej záujmu patria nové technológie, rozvoj digitálnych zručností a adaptabilita na zmeny. Katarína má magisterský titul v histórii a bakalársky titul v religionistike z Masarykovej univerzity v Brne.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies