Staňte sa partnerom

Jiří Buriánek

Generálny sekretár, Európsky výbor pre regióny

Pán Jiří Buriánek je Generálnym sekretárom Európskej komisie pre regióny od 1. septembra 2014. Predtým pôsobil ako riaditeľ Generálneho sekretariátu Rady so zodpovednosťou za sieťové odvetvia a európske infraštruktúry, vrátane digitálneho a telekomunikačného odvetvia. Ešte predtým tiež pôsobil ako manažér pre rozširovanie v Spojenom výskumnom stredisku (Joint Research Centre) pri Európskej komisii a ako Generálny sekretár PostEurop - výhradný európsky zväz (European Restricted Union) v špeciálnej agentúre spojených národov (UN) v Univerzálnej poštovej únii (Universal Postal Union - UPU), ktorá zjednocuje 42 európskych poskytovateľov univerzálnych služieb.

Pán Buriánek má české a nemecké občianstvo.

  • Podpora procesu digitalizácie EÚ európskym výborom pre regióny   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

    Digitálna infraštruktúra pokrývajúca celé územie EÚ a samozrejme aj územie V4, je jednou z kľúčových výziev pre nadchádzajúcu európsku inteligentnú infraštruktúru a bude rozhodujúca pre konkurencieschopnosť EÚ a krajín V4. Je to viditeľné v kontexte dramatického úsilia, ktoré odmení tých najrýchlejších a potrestá tých, ktorí budú príliš meškať. Aby sme inteligentnú infraštruktúru zaviedli, potrebujeme nové inteligentné prístupy na dosiahnutie digitálnej infraštruktúry, ktorá pokryje aj regióny v odľahlých oblastiach tak, aby občania a európske spoločnosti, najmä male a stredné podniky, boli zlučiteľné s priemyslom 4,0 a procesmi zdieľaného hospodárstva, Konkrétnejšie potrebujeme nový prístup pri vytváraní synergií na regionálnej a cezhraničnej úrovni s novými nástrojmi, ako je Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS), a obrovské úsilie pri vytváraní verejno-súkromných partnerstiev využívajúcich nástroje EÚ (Invest EU) a súkromné finančné zdroje najmä prostredníctvom nedávno zriadeného Digitalizačného fondu.

    Videozáznam

     

  • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies