Jiří Buriánek

Generálny sekretár, Európsky výbor pre regióny

Pán Jiří Buriánek je Generálnym sekretárom Európskej komisie pre regióny od 1. septembra 2014. Predtým pôsobil ako riaditeľ Generálneho sekretariátu Rady so zodpovednosťou za sieťové odvetvia a európske infraštruktúry, vrátane digitálneho a telekomunikačného odvetvia. Ešte predtým tiež pôsobil ako manažér pre rozširovanie v Spojenom výskumnom stredisku (Joint Research Centre) pri Európskej komisii a ako Generálny sekretár PostEurop - výhradný európsky zväz (European Restricted Union) v špeciálnej agentúre spojených národov (UN) v Univerzálnej poštovej únii (Universal Postal Union - UPU), ktorá zjednocuje 42 európskych poskytovateľov univerzálnych služieb.

Pán Buriánek má české a nemecké občianstvo.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Prednášky spíkra