Staňte sa partnerom

Diskusia

/ Diskusia

Mikko Annala

Demos Helsinki, Fínsko
Vedie tím pre governance inovácie v jednom z najvplyvnejších think tankov v severských krajinách Európy. Vyštudoval behaviorálne vedy. Venuje sa experimentom sociálnej psychológie v laboratórnych podmienkach, ako aj skúmaniu správania sa občanov v reálnom živote. Viedol projekty, ktorých výsledkom boli konkrétne operačné modely, štruktúry financovania a experimenty v rámci fínskeho vládneho systému. Spolupracoval s viacerými vládami v zahraničí, napr. Lotyšska, Austrálie a Spojených arabských emirátov. Konkrétne projekty z posledného obdobia: Kľúčová úloha pri navrhovaní experimentálneho modelu a vedúci projektu digitálnej platformy podporujúcej experimentovanie vedené občanmi pre úrad fínskeho premiéra; Leader projektu, kto…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Samuel Arbe

ITAPA
Samuel Arbe pôsobí ako konzultant pre Svetovú banku a programový riaditeľ ITAPA. Na Slovensku rozbiehal a 6 rokov riadil operačný program Efektívna verejná správa, ktorý dodnes prispieva k vyššej kvalite verejného sektora a verejných služieb. Jeho expertízou je zvyšovanie efektivity verejných inštitúcií a digitálna transformácia. Okrem toho je CEO inovačného hubu zameraného na oblasť zdravotníctva Healthhub.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Juraj Bárdy

Futuristiq
Juraj Bárdy expert na digitálne inovácie vo verejnej správe Kariéra Príprava novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy za oblasť Riadenie údajov a Big data SK (2015-2016) Príprava strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020, ktorý určil postup Slovenska v rozvoji eGovernmentu a bol základom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (2013-2014) Návrh riešenia a dohľad nad implementáciou národného eHealth riešenia v Kosove (2011-2015) Vzdelanie Master of Science, Žilinská univerzita v Žiline, Informačné a riadiace systémy, Aplikovaná informatika (2006)  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Florian Hauser

Európska komisia
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Luke Ravenscroft

Behavioural Insights Team
Luke pracuje ako Hlavný poradca a Vedúci oddelenia zahraničných programov v Behavioural Insights Team. V súčasnosti má na starosti behaviorálne pokusy so Svetovou Bankou, Rozvojovým programom OSN (UNDP) a s Úradom pre zahraničie a Commonwealth. Od svojho vstupu do tímu sa Luke venoval širokému spektru politických otázok, ako sú obezita a cuktrovka, rast MSP, finančné zaradenie a zdravie matiek.  Predtým ako sa Luke pridal k Behavioural Insights tímu pracoval pre Ideas 42 v Indii na dvoch veľkých experimentoch verejného zdravotníctva, jeden v oblasti výživy a jeden v oblasti alkoholu. Predtým tiež pracoval vo veľkej poradenskej spoločnosti. Luke získal bakalársky titul z ekonómie na Univerzite College v Londýne a magisterský titul má…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Alena Sabelová

štátna tajomníčka podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku
Alena Sabelová je štátnou tajomníčkou podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. V štátnej správe pôsobí s krátkou prestávkou od roku 2001, a to na viacerých riadiacich pozíciách, vrátane ministerstva financií a úradu vlády. Taktiež viedla proces prípravy strategického dokumentu "Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“ a osem rokov zastupovala Slovensko v Európskej banke pre obnovu a rozvoj so sídlom v Londýne.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies