Staňte sa partnerom

Úvodné slovo

/

Marek Čanecký

ITAPA
Marek Čanecký je národným expertom na Generálnom sekretariáte Rady EÚ, kde sa zaoberá otázkami kybernetickej politiky. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ pôsobil ako digitálny a kybernetický atašé na Stálom zastúpení Slovenska v EÚ. Predtým zastával rôzne vedúce pozície v slovenskej štátnej službe (Úrad vlády, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo životného prostredia), kde bol zodpovedný za riadenie a implementáciu eGovernment iniciatív na programovej alebo projektovej úrovni. V rámci ITAPA pôsobí od roku 2010. Marek je absolventom Univerzity Mateja Bela (2004, medzinárodné vzťahy a diplomacia) a Univerzity v Linköping (2006, Európske štúdie)
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Luigi Rebuffi

European Cyber Security Organisation (ECSO)
Luigi Rebuffi je generálny tajomník a zakladateľ ECSO (Európska organizácia pre kybernetickú bezpečnosť), zakladateľ a hlavný radca EOS Board (EOS – Európska organizácia pre bezpečnosť). Po ukončení štúdia jadrového inžinierstva na Politecnico di Milano (Taliansko) pracoval v Nemecku na vývoji vysokovýkonných mikrovlnných systémov pre termonukleárny fúzny reaktor (ITER). Jeho kariéra pokračovala v Thomson CSF / Thales vo Francúzsku, a v oblasti európskych záležitostí (R&D) pracoval v rôznych sektoroch: telekomunikácie, priemysel, zdravotníctvo a veda. V roku 2003 sa stal riaditeľom európskych záležitostí pre občanov v rámci skupiny. Navrhol vytvorenie EOS a koordinoval jeho vznik v roku 2007. Desať rokov je jeho CEO. V roku 2016 bol pri …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies