Peter Čmiko

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, poverený zastupovaním riaditeľa Odboru implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti (OIRPRIS)