Staňte sa partnerom

Už platí eIDAS (jednotný digitálny priestor pre bezpečné transakcie) – tak čo ďalej?

/ Keynote
Od 1.7.2016 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS), ktorého cieľom je vytvorenie jednotného digitálneho priestoru pre bezpečné elektronické transakcie v rámci EU. Prednáška stručne popisuje obsah nariadenia eIDAS a zameria sa najmä na oblasť elektronickej identity, elektronického podpisu a elektronickej pečate, ako aj na oblasť dôveryhodných služieb.

Samostatnou časťou prednášky sú výzvy Nariadenia eIDAS pre oblasť eGovernmentu v SR. Špecifiká SR sú riešené v Zákone o dôveryhodných službách. V prednáške je identifikovaných viacero otvorených otázok, ktoré v súvislosti s aplikáciou pre oblasť eGovernmentu v rámci SR bude potrebné riešiť.
 

Pavol Frič

ITAS
Viceprezident IT Asociácie Slovenska pre eGovernment. V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-go…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies