Už platí eIDAS (jednotný digitálny priestor pre bezpečné transakcie) – tak čo ďalej?

/ Keynote
Od 1.7.2016 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS), ktorého cieľom je vytvorenie jednotného digitálneho priestoru pre bezpečné elektronické transakcie v rámci EU. Prednáška stručne popisuje obsah nariadenia eIDAS a zameria sa najmä na oblasť elektronickej identity, elektronického podpisu a elektronickej pečate, ako aj na oblasť dôveryhodných služieb.

Samostatnou časťou prednášky sú výzvy Nariadenia eIDAS pre oblasť eGovernmentu v SR. Špecifiká SR sú riešené v Zákone o dôveryhodných službách. V prednáške je identifikovaných viacero otvorených otázok, ktoré v súvislosti s aplikáciou pre oblasť eGovernmentu v rámci SR bude potrebné riešiť.
 
Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným