Staňte sa partnerom

Jiří Laciga

CCA Group , generálny riaditeľ
V roku 1974 ukončil štúdium Technickej kybernetiky na Vysokej  škole strojní a elektrotechnické v Plzni.  Následne pracoval v ŠKODA Plzeň postupne ako programátor, databázový administrátor, projektant a nakoniec ako vedúci výpočtového strediska. V roku 1991 bol hlavným zakladateľom CCA Group a.s., kde dlhodobo pôsobil ako hlavný architekt informačných systémov a ktorú celú dobu riadil ako generálny riaditeľ. Od roku 1995 je riaditeľom projektov rezortu Ministerstva spravodlivosti ČR. V roku 2002 navrhol informačný systém ŠkolaOnline pre základné a stredné školy, ktorý v súčasnosti využíva viac než 1000 škôl. Priebežne kúpil a revitalizoval niekoľko firiem, ktoré neskôr buď predal, alebo začlenil do skupiny CCA Group a.s. Založil neziskové združenie, ktoré poskytuje vzdelanie najmä mladým matkám na rodičovskej dovolenke. Je členom Vedeckej rady Fakulty aplikovaných vied Západočeskej univerzity. Od roku 1996 je členom Rotary. Medzi jeho najväčšie záľuby patrí architektúra, výtvarné umenie a hlavne šport - cyklistika, orientačný beh, snowboarding a beh na lyžiach.
  • Elektronický súdny manažment v agende elektronického platobného rozkazu – skúsenosti z projektu v Českej republike   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
    Cieľom pilotného projektu implementovaného v Českej republike je  zrýchliť a zjednodušiť spracovanie spisov na súdoch. Tiež zjednodušiť sudcom prístup k informáciám v spisoch  pri zvyšujúcich sa požiadavkach na bezpečnosť. Aká bola história vývoja systémov na Ministerstve Spravodlivosti ČR? Aké použili princípy a smery  pri ich implementácii? Aké komplikácie sú spojené s elektronizáciou procesov? Toto všetko sa dozviete v prezentácii spoločnosti CCA Group a.s., ktorá je hlavným dodávateľom software pre rezort spravodlivosti od roku 1995 a ktorá tiež projekt realizovala. Výsledkom je skutočnosť, že elektronický spis prináša rýchlejšie vybavovanie  súdných sporov, zníženie počtu pracovných síl na vybavovanie stále narastajúcej agendy a nepochybne i zníženie nákladov súdov vynaložených na tlač dokumentov a obálok, ak je spis vedený len v  elektronickej podobe.
     
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies