Ján Husár

Slovenská Open Source iniciatíva, SR
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020