Staňte sa partnerom

Branislav Bayer

DXC Technology, Project Manager
V minulosti pracoval v Hewlett Packard Enterprise ako Senior Projektový manažér. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave odbor Informačné technológie. Od roku 2004 pracoval pre spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia ako integračný špecialista pre medzinárodných zákazníkov vo finančnom sektore. Neskôr nadobudol ďalšie skúsenosti v oblasti bankovníctva a projektového manažmentu v Raiffeisen Group International. Má znalosti v oblasti celkového riadenia projektov, riadenia návrhu ponúk pre Svetovú banku a Európske fondy. Tiež skúsenosti s implementáciou aplikačných služieb a databázových systémov vo verejnom aj súkromnom sektore.  

Podieľal sa na návrhu a implementácií projektov pre Raiffeisen Group International, Ministerstvo financií SR - Implementácia SEPA (Single Euro Payment Area) noriem a pravidiel pre IS Štátnej pokladnice, OTP Banku, ČSOB Banku a ČSOB Poisťovňu. Pripravoval návrhy projektov pre zákazníkov na  Ukrajine a Kazachstane (pre Svetovú Banku) a v priestore EÚ.  Aktuálne sa venuje riadeniu projektu: Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy.
 • Quo vadis CSRU?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
  “Údaje sa stávajú “strategickou surovinou” 21. storočia, údaje majú cenu zlata a úspešný štát musí podporovať tok a zdieľanie údajov medzi inštitúciami verejnej správy.

  Dozviete sa ako IS CSRÚ prispieva k výmene dát, konsolidácií (zlúčeniu) dát, ich začisťovaniu vo verejnej správe a kde vidíme zmysel ďaľšieho rozvoja IS CSRÚ. Podarí sa legislatívne a organizačne podporovať princíp 1x a dosť pre občanov a podnikateľov vo vzťahu k výmene dát vo verejne správe? “ 
   
 • Quo vadis CSRU?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
 • Quo vadis CSRU?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
  “Údaje sa stávajú “strategickou surovinou” 21. storočia, údaje majú cenu zlata a úspešný štát musí podporovať tok a zdieľanie údajov medzi inštitúciami verejnej správy.

  Dozviete sa ako IS CSRÚ prispieva k výmene dát, konsolidácií (zlúčeniu) dát, ich začisťovaniu vo verejnej správe a kde vidíme zmysel ďaľšieho rozvoja IS CSRÚ. Podarí sa legislatívne a organizačne podporovať princíp 1x a dosť pre občanov a podnikateľov vo vzťahu k výmene dát vo verejne správe? “ 
   
 • Quo vadis CSRU?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
 • Centrálna správa referenčných údajov (CSRÚ) - praktické uplatnenie princípu "Jeden krát a dosť"   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
  Neobiehajte úrady, netlačte zbytočne potvrdenia, šetrite si svoj vzácny čas...žiadajte, aby tieto úkony robili pracovníci verejnej správy a ich informačné systémy, ktoré majú k dispozícií  služby informačného systému na výmenu údajov – IS CSRÚ.
   
  Doterajší rozvoj eGovermentu na Slovensku spočíval hlavne v realizácií elektronických služieb súvisiacich s riešením životných situácií občana alebo firmy. Jednou z hlavných prekážok uplatnenia princípu jeden krát a dosť a teda dosahovania vyššieho komfortu  pre občana a firmy na jednej strane a zvýšenia efektívnosti výkonu verejnej správy na druhej strane, je nedostatočné vzájomné prepojenie elektronických služieb na úrovni výmeny údajov.  Aj na Slovensku sa potvrdili skúsenosti zo zahraničia, ktoré hovoria, že výmena údajov, ktorá je pre verejnosť neviditeľná, no o to viac ju každý z nás cíti, ak nefunguje,  nie je iba IT problém. Ale ako ukázal  aj projekt Centrálnej správy referenčných údajov, je to do značnej miery problém legislatívny a organizačný.

  Prezentácia  objasňuje základne princípy riadenia dát vo verejnej správe a ich zdieľanie v podmienkach platnej legislatívy s konkrétnymi príkladmi použitia IS CSRU, modulu úradnej komunikácie – dátová časť ostatných úsekov.  
   
 • Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Chcete sa dozvedieť čo prinesie projekt IS CSRÚ v praxi?
  • zníženie byrokratickej záťaže
  • efektívnejšiu výmenu a spracovávanie referenčných údajov
  • zníženie nákladov
  • jednoduchšie riadenie a zavádzanie zmien, menej náročnú prevádzku
  • podporu pre ďalšie informačné systémy verejnej správy
  • zvýšenie kvality údajov verejnej správy
  • postupná komplexná elektronizácia procesov verejnej správy
  • skráti čas potrebný na vybavenie nevyhnutných formalít
  • umožní všetkým ľuďom, vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva využívať možnosti e-Governmentu
  Anotácia:
  Projekt Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov ( IS CSRÚ)  predstavuje významný posun v prístupe k problematike riadenia dát vo verejnej správe. Cieľom projektu IS CSRÚ je efektívnejšie prepojenie jednotlivých úradov verejnej správy a ich lepšia komunikácia s občanmi a právnickými osobami. Systém umožňuje aplikovať princíp „jeden krát a dosť“ z pohľadu výmeny informácií, ktoré občania alebo podniky poskytujú verejnej správe. Všetky zainteresované inštitúcie tak získajú prístup ku kompletným a aktuálnym informáciám, ktoré sú v správe iných úradov. Počas našej prezentácie sa dozviete aké služby bude IS CSRÚ poskytovať pre občanov, organizácie a verejnú správu.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies