Marian Galan

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , riaditeľ odboru SOŠ a konzervatórií
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019