Ján Gondoľ

Ministerstvo vnútra SR, Open Data projekt COMSODE
Ján Gondoľ, PhD., je absolvent Knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, oblasti informácií sa  venuje akademicky aj pracovne. V súčasnosti pracuje pre Open Data projekt COMSODE na Ministerstve vnútra SR. Ďalšie informácie: https://www.linkedin.com/in/jangondol
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019