Staňte sa partnerom

Ján Gondoľ

Ministerstvo vnútra SR, Open Data projekt COMSODE
Ján Gondoľ, PhD., je absolvent Knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, oblasti informácií sa  venuje akademicky aj pracovne. V súčasnosti pracuje pre Open Data projekt COMSODE na Ministerstve vnútra SR. Ďalšie informácie: https://www.linkedin.com/in/jangondol
  • Otvorené vládnutie: "open" aktivity v SR   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
    Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
    Ako občanom by nám malo záležať na tom, aby nám urády informácie nezatajovali, ale naopak urobili ich verejne prístupnými. Ako ďaleko je Slovensko?


    Slovenská republika je zapojená do viacerých "open" aktivít: otvorené vládnutie, Open Data, v súčasnosti sa otvára téma Open Education (otvorené vzdelávanie, kde patria otvorené vzdelávacie zdroje aj otvorený prístup k vedeckým publikáciám). Príspevok predstavuje tieto aktivity.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies