Claudio Inguaggiato

podpredseda, eRIS@ (európske združenie pre elektronizáciu regionálnych samospráv), Taliansko
Claudio Inguaggiato

V roku 1976 vyštudoval elektronické inžinierstvo na technickej univerzite v Turíne. Po krátkej skúsenosti vo firme Olivetti pracoval v rokoch 1980 - 1998 v CSI Piemonte, Agentúre pre IKT regiónu Piemont. V pozícii projektového manažéra pre životné prostredie pracoval na niekoľkých miestnych a národných projektoch. Počas práce na Národnom informačnom systéme pre životné prostredie v Ríme v pozícii technického manažéra tiež reprezentoval talianske ministerstvo v európskej agentúre pre životné prostredie so sídlom v Kodani.

V roku 1995 bol vymenovaný za európskeho projektového manažéra CSI Piemonte. Odvtedy úspešne zavŕšil niekoľko európskych R&D projektov v rámci programov TELEMATICS, ESPRIT, NOW, IDA, Ten-Telecom. V rokoch 1996 – 1998 bol technickým reprezentantom mesta Turín v európskej mestskej sieti TELECITIES a reprezentantom regiónu Piemont v ERIS@. V roku 1998 sa stal riadiacim riaditeľom CSP. CSP je neziskové výskumné centrum pre informačné a komunikačné technológie, uznané talianskym ministerstvom školstva, univerzitného a vedeckého výskumu, ktoré spolupracuje s miestnou samosprávou, oboma turínskymi univerzitami a priemyselnými organizáciami. Zaoberá sa transferom technológií a implementáciou informačnej spoločnosti v kooperácii s akademickými inštitúciami, firmami a miestnou samosprávou.

Claudio Inguaggiato rozbehol ako riadiaci riaditeľ CSP niekoľko inovatívnych projektov, napr. „Growing UP in Turin“ a „The Piemont School Network“, kooperatívny vzdelávací model pre všetky piemontské školy. V júni 2005 sa stal Claudio Inguaggiato členom výkonného výboru ERIS@.
.
Úvodné slovo predsedajúceho:  eRIS@ a trendy eGovernment v regiónoch EÚ  (ITAPA sekcia A4: Rozvojové stratégie regiónov )
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020