Staňte sa partnerom

Michal Laclavik

Ústav informatiky, SAV
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
  • Využitie Open Data v aplikáciach vyhladávania informácií   |   OPEN DATA FORUM
    V prednáške predstavíme potenciál a aplikácie Otvorených dát pre vyhľadávanie a jazykové technológie. Aplikácie pre vyhľadávanie informácií, textovú analytiku alebo jazykových technológií ako rozpoznávanie reči alebo automatický preklad textu potrebujeme čoraz viac na použitie v rôznych aplikáciách vo firmách, organizáciách alebo aj osobnom použití. Tieto riešenia nie je možné vytvoriť bez rozsiahlych korpusov textových, štruktúrovaných ako aj multimediálnych dát. Zverejnené otvorené dáta môžu byť použité na rôzne aplikácie, ktoré si poskytovateľ dát nevie ani predstaviť. Príkladom takýchto dát je aj Wikipédia o ktorej budeme hovoriť.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným