Staňte sa partnerom

Ľudmila Benkovičová

Štatistický úrad, predsedníčka
Priebeh zamestnaní:
1972 - 1988 Ústav filozofie a sociológie SAV,
1972 - 1978 odborná pracovníčka,
1979 - 1983 vedecká ašpirantka,
1984 - 1988 samostatná vedecká pracovníčka,
1989 - 1995 Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR, vedúca oddelenia výskumu,
1995 - 1998 Úrad vlády SR, vedúca oddelenia analýz a odborná poradkyňa na Tlačovom a informačnom odbore,
1999 - 2000 Agentúra EXACT,s.r.o., konateľka a riaditeľka pre výskum,
2000 - 2006 Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu,
2000            doteraz odborná asistentka na katedre politológie UCM Trnava,
1. 9. 2006 - 15. 2. 2007 poradkyňa predsedu Vlády SR pre komunikáciu a verejnú mienku,
16. 2. 2007 menovaná do funkcie predsedníčky Štatistického úradu SR.

Profesná špecializácia:
- teoretické a metodologické otázky sociológie politiky, verejná mienka a sociológia médií.

Autorka 30 odborných štúdií a viac ako 80 záverečných správ z výskumov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies