Jozef Dudáš

Úrad na ochranu osobných údajov, podpredseda
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019