Oľga Alagayerová

ITAS

Prednášky spíkra

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Predchádzajúce prednášky

  • Informatizácia a EU fondy 2014-2020

    Dnes dostupné oficiálne dokumenty súvisiace s prípravou nového programového obdobia pre čerpanie EU fondov (2014 – 2020) ukazujú, že pravidla hry sa zmenia. ITAS sa v minulosti aktívne zapojil do spolupráce so štátnou správou na príprave operačného programu „Informatizácia Spoločnosti“ (OPIS). IKT sektor má ambíciu prispieť k tvorbe strategických zámerov pre čerpanie EU fondov aj pre programové obdobie 2014-2020. Prezentácia poskytuje pohľad ITAS na jednotlivé priority nadchádzajúceho programového obdobia vo vzťahu k digitálnym technológiám ale aj k IKT ako významnému priemyselnému odvetviu.