Staňte sa partnerom

Milena Jabůrková

Business Europe, Governmental Program Executive
Milena Jabůrková je špecialistkou na kohéznu politiku EÚ. Je členkou pracovnej skupiny Regional Policy of Business Europe, predsedá Task Force on Cohesion Policy of Digital Europe a pracuje v odborných skupinách, ktoré sa zaoberajú kohéznou politikou v českých a slovenských obchodných a priemyselných komorách.
Pracuje pre IBM ako výkonná pracovníčka pre vládny program. Špecializuje sa na verejnú politiku na úrovni EÚ, a to v oblasti pracovnej sily, investičných stratégií a sociálneho, technologického a ekonomického rozvoja.
Milena Jabůrková má tiež skúsenosti s prácou pre samosprávy a štátne správy. Ako riaditeľka oddelenia pre externé vzťahy Únie miest a obcí Českej republiky viedla v mene českých miest rokovania o rámci financovania z fondov EÚ na obdobie 2007 – 2013. Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny zodpovedala za rozvoj národnej politiky a transformáciu sociálnych služieb.
Titul magister sociálnej práce získala na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pokračovala postgraduálnym štúdiom na University of Manchester v odbore Rozvojová politika a manažment. Je spoluautorkou viacerých kníh a štúdií. 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies