Staňte sa partnerom

Tomáš Lacko

Výpočtové stredisko SAV, riaditeľ
Ing. Tomáš Lacko je riaditeľom výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied, kde je okrem iného kompetentný za národný projekt SIVVP (Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie). Tomáš Lacko pôsobí v predstavenstve SANETu a je členom Riadiacej rady projektu SANET do škôl.
 
Tomáš Lacko absolvoval Elektrotechnickú fakulta SVŠT v Bratislave v odbore Elektrotechnológia, kde sa špecializoval na štúdium fyziky tuhých palív.

  • Slovenský superpočítač   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
    Národný projekt (NP) Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie bol schválený ministrom školstva dňa 1. decembra 2009 ako infraštruktúrny projekt v rámci OPVaV s so strategickým cieľom Vybudovať počítačovú infraštruktúru, ktorá umožní realizáciu vysokovýkonných výpočtov pre vedu, výskum a vývoj a akademickú sféru na európskej úrovni.

    Kvalitatívne nová úroveň vysokovýkonnej výpočtovej techniky vytvára predpoklady pre rovnocenné zapojenie sa do existujúceho európskeho výskumného priestoru.  Výpočtová infraštruktúra bude k dispozícii pre vedeckú a akademickú obec na celom Slovensku.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies