Staňte sa partnerom

Christine Leitner

Centrum pre európske orgány verejnej správy, Vedúca
Christine Leitner je šéfkou Centra pre európske orgány verejnej správy (CEPA) na Danube University Krems v Rakúsku. Viedla tiež Ceny európskej elektronickej správy od ich uvedenia v roku 2003. Od roku 1997 - 2006 bola odborný asistent v Európskom inštitúte verejnej správy (EIPA) v Holandsku. Od roku 1995 - 1997 bola na čele Koordinačnej jednotky na ministerstve pre hospodárske záležitosti vo Viedni. V roku 1995 bola vyslaná do Európskej komisie. Vedie odbor Magister verejnej správy v Donau-Universität Krems a je tiež autorkou rôznych publikácií v oblasti eGovernmentu. Prednášala na množstve medzinárodných konferencií o eGovernmente, a bola aj delegátkou podskupiny EPAN eGovernmentu a porotkyňou v Speyer Public Service Quality Award v roku 2005. Leitner bola prednášala na množstve európskych i svetových univerzitách. Je členkou predstavenstva Estónskej akadémie elektronickej verejnej správy a recenzentkou v programoch EÚ. Na univerzite v Innsbrucku získala doktorát z práva.
  • Zrno a plevy – hľadanie ozajstnej hodnoty v iniciatívach e-participácie   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
    Technológiou umožnená participácia je jadrom hnutia otvoreného vládnutia. V poslednom desaťročí sa objavili mnohé iniciatívy e-participácie naprieč Európskou úniou a väčšina z nich bola vedená smerom zhora nadol vládami na rôznych úrovniach. Ak sa pozrieme na objem verejných zdrojov, vynaložený na projekty e-participácie za posledných päť až desať rokov v porovnaní s limitovanými výsledkami, dosiahnutými v každodennom živote, núkajú sa nasledujúce otázky: (1) čo znamená ‚,úspechˮ v špecifickom kontexte  e-participácie a (2) ako sa dokážeme zabezpečiť, že ak pridáme ‚,eˮ k tradičným nástrojom a praktikám participácie, pridáme aj hodnotu demokratickému rozhodovaniu a poskytovaniu verejných služieb? Táto prezentácia dáva do pozornosti kľúčové zložky metodologického rámca na hodnotenie projektov e-participácie v kontexte e-government politiky EÚ.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies