Staňte sa partnerom

Alojz Časný

Tempest
Alojz Časný ako 19 ročný založil spoločnosť zaoberajúcu sa internetovými aplikáciami a vytvoril v strednej Európe unikátny projekt na digitalizáciu procesov prepravy tovarov – Informačné centrum dopravcov a prepravcov. V roku 2001 so skúsenosťami z vedenia vlastnej spoločnosti nastúpil do firmy Computel, ktorú v roku 2005 akvizovala  firma Tempest, kde pôsobí dodnes. V spoločnosti založil oddelenie špeciálneho vývoja, kde sa okrem vytvárania firemného produktového portfólia, venuje hlavne realizácii špecifických projektov zväčša z oblasti dopravy. Ako špecialista na obchodné procesy, stál za zavádzaním projektov s celonárodným významom ako napríklad; Digitálny tachograf, Kvalifikačné karty vodičov, Elektronické mýto a v neposlednom rade aj za Národným systémom dopravných informácii.


  • Pilotné riešenie Národného dopravného a informačného centra a vybudovanie pilotného inteligentného dopravného systému v meste Trnava   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
    Pilotné riešenie Národného dopravného a informačného centra (pNDIC) je súčasťou projektu „Koncepcia a dokumentácia projektu Národného systému dopravných informácií“. Národné dopravné a informačné centrum je unikátne technologické riešenie a špičkové centrálne pracovisko súčasne. Vytvorením centrálneho dispečingu a centralizáciou všetkých dopravných informácii a s dopravou súvisiacich údajov vytvára efektívne prostredie, ktoré pomôže prijímať objektívne rozhodnutia operatívneho i strategického významu. Medzi hlavné ciele systému je možné zaradiť zníženie nehodovosti, zníženie času cestovania, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky na pozemných komunikáciách a tým prispieť k zníženiu emisií. Z pohľadu cestujúcej verejnosti sa pozitívne vplyvy riešenia prejavia hlavne v dostupnosti dopravných informácii pomocou rôznych distribučných kanálov. Pilotné riešenie Inteligentného dopravného systému (pIDS) v meste Trnava bolo súčasťou dodávky v rámci projektu „Koncepcia a dokumentácia projektu Národného systému dopravných informácií“. Pilotný projekt predstavuje projekt vytvorenia siete zariadení na dynamický zber a spracovanie dopravných a s dopravou súvisiacich údajov pre účely tvorby dopravnej informácie v reálnom čase. Na cestnej sieti mesta Trnava bolo inštalovaných viac ako 100 detektorov, ktoré spolu s vybudovaným zázemím budú integrálnou súčasťou budúceho systému NSDI s možnosťou postupného rozširovania funkcionality a postupného pokrytia väčšieho územia. Výsledky pilotného riešenia slúžia ako zdroj permanentného monitoringu dopravy v meste a poskytujú informáciu o aktuálnom stave dopravy, ako aj predikciu o vývoji dopravy na najbližšie 2 hodiny. Informácie budú prístupné pre odbornú aj laickú verejnosť a spolu s vytváranými operatívnymi inštrukciami pre strategické riadenie predstavujú základ pre podporu procesu riadenia dopravy, ako aj pre plánovanie a projektovanie dopravných systémov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies