Staňte sa partnerom

Leo Barysz

PosAm, spol. s r.o. , senior produkt manažér
Ing. Leo Barysz (1964). Absolvent Strojníckej a elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, odbor Kybernetika v doprave a spojoch.  V rokoch 1990 – 2000 pracoval na rôznych pozíciach ako odborný asistent, programátor, konzultant, predajca, manažér, kde získaval skúsenosti z oblasti programovania aplikácií špecializovaných zariadení, návrhu a správy, sieťovej infraštruktúry, so zameraním na progresívne technológie a automatizáciu platobných procesov, rozvoja manažérskych zručností. V rokoch 2000-2005 pracoval pre medzinárodnú spoločnosť NCR, neskôr Printec Slovakia, kde pôsobil ako konzultant, vedúci vývoja aplikácií a riaditeľ profesionálnych služieb. V rokoch 2005-2010 pracoval pre medzinárodnú spoločnosť First Data, kde vybudoval a viedol vývojový tím pre aplikácie platobných terminálov, venoval sa projektovému manažmentu komplexných projektov a projektových programov, rozvoju globálnych trhov a produktov. Od roku 2011 pracuje v spoločnosti PosAm, spol. s r.o. na pozícii senior produktového manažéra so zameraním sa na bSign, presadenie technológie digitalizovaného vlastnoručného podpisu.
Absolvoval kurz manažérskeho vzdelávania  AOTS v Japonsku, je držiteľom certifikátu IPMA projektový manažér  a ďalších certifikátov z oblasti informačných technológií, manažmentu projektov a marketingovej komunikácie.

  • Digitalizovaný podpis bSign   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
    Obsahom prednášky je oboznámenie sa s technológiou digitalizácie vlastnoručného podpisu a jej využitím na zefektívnenie a automatizáciu procesov, úsporu nákladov pri vytváraní a spracovaní dokumentov. Prostredníctvom podpisového tabletu sú dokumenty podpísané vlastnoručným podpisom priamo v elektronickej podobe. Vytvorené elektronické dokumenty spĺňajú rovnaké legislatívne požiadavky na zachovanie písomnej formy ako je to v prípade podpisu atramentom na papier. Podpisovanie dokumentov zachováva zvyklosti a minimalizuje zásahy do existujúcich procesov a systémov, umožňuje zbaviť sa „papierového spracovania“ zmlúv, dohôd, žiadostí, príkazov, formulárov, alebo akýchkoľvek iných dokumentov, ktoré vyžadujú podpis, s návratnosťou investície do jedného roka. Riešenie PosAm bSign prináša technológiu digitalizovaného podpisu aj na platobné terminály, prenosné tablety typu iPAD a Android zariadenia, inteligentné mobilné telefóny a do virtuálneho prostredia aplikácií.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies