Vojtech Bezák

Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Ministerstvo vnútra SR

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019