Staňte sa partnerom

Heather Keyes

IDC Insights, hlavný analytik programu Health Insights pre CEMA
Heather Keyes zodpovedá za kvantitatívny výskum, prognostické modely IT výdavkov a klientske konzultácie venované vertikálnym marketingovým výskumom v regióne CEMA. Zároveň je hlavným analytikom programu Health Insights pre CEMA.

Jej predošlé skúsenosti zahŕňajú prácu v grantovom manažmente zdravotného centra Columbia University v New York City, kde bola tiež súčasťou celoamerického tímu, ktorý pracoval na zdravotníckom informačnom portáli pre Fortune 500 z poverenia Komunitnej zdravotnej charitatívnej organizácie v New Yorku. Predtým ako začala pracovať pre IDC, pôsobila Heather na Inštitúte mikrobiológie a hygieny v Berlíne v tíme biochemikov, ktorí vyvinuli genotypový marker pre parazita Leishmania. Okrem iného pôsobila ako Rotary Ambassadorial Scholar, študovala stratégiu zdravotníctva v KwaZulu, Južná Afrika a bola dobrovoľníkom Mierových zborov v Turkmenistane.

Má titul Doktora vied, Charité Medical School, Berlín a bakalára vied, University of Wisconsin – Madison.


  • Definície: jeden z problémov eHealth iniciatív   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
    Nikto nepochybuje o nevyhnutnosti e-health iniciatív pre usmerňovanie procesov a zlepšovanie starostlivosti o pacientov, či už je to na vládnej úrovni alebo v rámci nemocničnej administratíve, ľudia sa však často nevedia zhodnúť na definíciách, pričom si tento problém často ani nemusia uvedomovať. Dodávatelia služieb môžu jasne definovať svoju ponuku, nemocnice a zdravotnícke zariadenia však často používajú definície, ktorých obsah sa počas rokov v rámci tej ktorej inštitúcie menil. Rovnaké výrazy môžu znamenať rôzne veci a definície zdravotníkov sa môžu výrazne líšiť od definícií, ktoré používajú iné organizácie alebo IT dodávatelia. Prezentácia ponúka riešenie tejto situácie: vytvorenie spoločného slovníka, ktorý umožní rýchlejší posun vpred.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies