Jörg Artmann

empirica , analytik pre eHealth stratégie EU a EEA členské štáty
Jörg Artmann má titul MA z medzinárodných vzťahov a európskych štúdií z Institut d’Etudes Politiques, Paríž a London School of Economics. Počas doktorandského štúdia sa zameriaval na analýzy strategických rozhodnutí a európsku politickú ekonomiku. Od roku 2006 pracuje v empirice, kde v súčasnosti analyzuje eHealth stratégie EU a EEA členských štátov. Hlavnou skúmanou oblasťou je pokrok dosiahnutý v rámci cieľov Akčného plánu eHealth. Jörg tiež spolupracuje na rozsiahlom pilotnom projekte epSOS venovanom zdravotným záznamom pacientov a elektronickým zdravotným predpisom. Jeho predchádzajúce projekty sa zameriavali na bezpečnosť pacientov a vývoj zdravotníckych systémov.

Prednášky spíkra

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Predchádzajúce prednášky

  • Kam sme dospeli v eHealth?

    A comparison of e-Health strategies and implementations in European countries. The presentation will summarize the results of a recently concluded EC funded study on the progress of EHR and ePrescribing implementations as well as telemedicine in the EU and EEA countries. In addition, the presentation will shed light on the governance issues and continuing financial and legal challenges surrounding eHealth in the EU. Key lessons to be learned from successful countries will be summarized.
  • Skúsenosti s eHealth v zahraničí