Staňte sa partnerom

OpenData a vytváranie transparentnosti spoločnosti

/ Prednáška
Spoločnosť, v ktorej žijeme, stále obmedzuje prístup k istým typom informácií. Niektoré utajuje a k iným reguluje prístup. Procesy, ktoré v spoločnosti prebiehajú, tak nie sú transparentné, čím je znemožnená ich efektívna kontrola, kritika a optimalizácia verejnosťou. Zároveň takto veľká časť tvorivého potenciálu spoločnosti zostáva nevyužitá. Východiskom pre využitie tohto potenciálu je zdieľanie a rovnocenný prístup k informáciám pre všetkých občanov a rozvíjanie nástrojov širokej občianskej participácie na rôznorodých spoločenských procesoch. Prvým krokom je sprístupnenie všetkých informácií, ktorými disponuje verejná správa, občanom. Projekt OpenData ponúka možnosť informácie zhromažďovať, triediť a vyhodnocovať a tým zabezpečiť transparentnosť na úrovni verejnej správy. Transparentnú verejnú správu musia doplniť inštitúcie umožňujúce čo najširšiu občiansku participáciu. Základné jednotky umožňujúce participáciu a inklúziu občanov – participatívne komunity – zabezpečia transparentnosť spoločnosti zdola. Participatívne komunity sú otvorené pre každého a spolupracujú, preto u nich nevzniká potreba utajovať „interné“ informácie. Úspešná participatívna komunita má schopnosť samoreprodukcie a samosprávy a potenciál multiplikovať sa – facilitovať vznik ďalších. Môže zabezpečovať výrobu, vytvárať znalostné databázy, ponúkať vzdelávanie, rozvíjať kultúru a tak ďalej. Projekt OpenData dokáže mapovať dodávateľský potenciál a jeho nasadenie na potreby obyvateľov a transparentne namapovať zdroje na konkrétneho realizátora. Transparentnosť a efektivitu spoločenských procesov je možné zvýšiť aj zmenou v otvorenosti rôznorodých spoločenských subjektov navzájom a zmenou vnútornej štruktúry komunikácie, samosprávy a prerozdeľovania. Zmena smerom k otvorenosti spoločenských procesov umožní začleniť aj doteraz vylúčené skupiny obyvateľstva a odľahčí tak verejné zdroje. Namiesto odčerpávania verejných zdrojov sa vylúčení stanú produktívnymi členmi spoločnosti a prispejú k jej rozvoju. IT participatívna komunita je prototyp participatívnej komunity, ktorý sa dokáže sám financovať a overiť koncept otvorenej komunikácie a samoreprodukcie. V súčasnosti pracuje na vývoji a implementácii IT nástrojov zabezpečujúcich transparentnosť (projekt OpenData) a širokú občiansku participáciu (projekt Participatívny strom). Projekt Participatívneho stromu sa začal implementovať na úrovni miest ako elektronická infraštruktúra pre participatívne rozpočty. Kombinácia projektu OpenData a Participatívny strom dokáže zabezpečiť pre štát, samosprávy a participatívne komunity vzájomné transparentné vykazovanie obchodu, práce, prerozdeľovania a výmenu informácií a služieb. Môže tak prispieť k transparentnosti spoločenských procesov, využitiu skrytého potenciálu v spoločnosti, zníženiu spoločenských nákladov spôsobovaných korupciou, neefektívnosťou a spoločenskou exklúziou.

Gabriel Lachmann

Slovensko.Digital
Ing. Gabriel Lachmann sa narodil v roku 1976. Vyštudoval FEI STU v Bratislave odbor automatizácia. V roku 1999 bol spoluzakladateľom a CEO softvérovej firmy Elline s.r.o., ktorá sa venovala dodávke internetových portálov, bankových a burzových systémov. V roku 2003 koordinoval fúziu spoločností Elline a Euromove, ktorá vyústila do vzniku systémového integrátora EEA s.r.o.. Od roku 2003 pôsobí v EEA na pozícii obchodného riaditeľa (CBO). Je spoluzakladateľom OZ Utopia a členom Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies