Staňte sa partnerom

Daniel Ferjanček

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, riaditeľ Útvaru projektu štátnej pokladnice
10.    ZAMESTNANIA

Obdobie:    1999 - doteraz
Inštitúcia:    Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Pozícia:    riaditeľ Útvaru projektu štátnej pokladnice
Popis:    Zodpovednosť za prípravu a realizáciu projektu štátnej pokladnice.

Obdobie:    1996 – 1999
Inštitúcia:    Generálne riaditeľstvo Národného úradu práce
Pozícia:    riaditeľ Odboru informatiky
Popis:    Zodpovednosť za riadenie informatiky v rámci celého Národného úradu práce.

Obdobie:    1993 – 1996
Inštitúcia:    Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Pozícia:    Odbor informatiky Ministerstva financií Slovenskej republiky
Popis:    Zodpovednosť za správu a prevádzku interného informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky.

11.    ŠTUDIJNÉ POBYTY

Rok:    2000
Inštitúcia:    Štátna pokladnica Portugalska (Lisabon)
Dlhová agentúra Portugalska (Lisabon)
Popis:    Úplný prehľad všetkých funkcií štátnej pokladnice a dlhovej agentúry.

Rok:    2000
Inštitúcia:    Štátna pokladnica Estónska (Tallin)
Popis:    Úplný prehľad všetkých funkcií štátnej pokladnice, finančné toky z EÚ.

Rok:    2000
Inštitúcia:    Dlhová agentúra Fínska (Helsinki)
Popis:    Úplný prehľad funkcií dlhovej agentúry, účtovníctvo, kontrola v rámci ministerstva financií.

Rok:    2000
Inštitúcia:    Dlhová agentúra Írska (Dublin)
Popis:    Úplný prehľad funkcií dlhovej agentúry.

Rok:    2000
Inštitúcia:    Ministerstvo financií Rakúska (Viedeň)
Dlhová agentúra Rakúska (Viedeň)
Popis:    Centralizované účtovníctvo v systéme štátnej pokladnice, úplný prehľad funkcií dlhovej agentúry.

12.    JAZYKOVÉ ZNALOSTI (1 – výborne, 5 – základná úroveň)

Jazyk    Slovom    Písmom
Anglicky    3    2
Rusky    2    2
Poľsky    3    5

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies