Staňte sa partnerom

Roman Fapšo

UNICOM UNIversal computer COMmunication spol. s r.o, projektový manažér
Ing. Roman Fapšo je absolventom Technickej univerzity v Košiciach, FEI, odbor VTI. Od ukončenia štúdia pracuje v spoločnosti UNICOM UNIversal computer COMmunication spol. s r.o. Je spolutvorcom a projekt manažérom niekoľkých systémov z oblasti bankovníctva, elektronického platobného styku a projektov zameraných na využitie elektronického podpisu. Je spoluautorom viacerých príspevkov na odborných konferenciách a článkov z oblasti bezpečnosti dátových komunikácií a elektronického podpisu.
  • Podávanie a preberanie doporučených elektronických dokumentov prostredníctvom VEPO   |   Kongres ITAPA 2003
    Príspevok nadväzuje na prednášku "1.Verejná elektronická podateľňa (VEPO)" v rámci panelu Back Office verejnej správy I. Na základe praktickej ukážky rozoberá úkony súvisiace s podávaním a preberaním doporučených elektronických dokumentov prostredníctvom VEPO. Podávanie: - Výber adresáta: na základe certifikátu, súkromní adresáti, verejní adresáti; - Výber dokumentu: skontrolovanie certifikátov adresáta, príprava dokumentu (digitálna obálka), popis dokumentu, podpisovanie dokumentu, odoslanie dokumentu; - Stav podaného dokumentu: informácia VEPO, notifikácia, zoznam podaných dokumentov, elektronický podací lístok, - Kreditačná politika; - Stornovanie podaného dokumentu; Preberanie: - Skontrolovanie certifikátov podávateľa, prevzatie dokumentu, elektronická doručenka, informácia VEPO, notifikácia, zoznam dokumentov; - Odmietnutie prevziať dokument; Ukončenie životného cyklu dokumentu vo VEPO: - Skartácia dokumentu po uplynutí úložnej doby; - Sumárna elektronická potvrdenka; Hodiny VEPO: - Presnosť hodín VEPO, časový komponent klienta synchronizovaný s hodinami VEPO, využitie služby časových pečiatok;
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies