Pavel Fargaš

Úrad pre štátnu pomoc SR, Vrchný radca,