Staňte sa partnerom

Erika Gurinová

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
DOSIAHNUTÉ VZDELANIE:
1975 - 1979
Stredná priemyselná škola chemická vo Svite, Vetva kontrolno-analytická
špecializácia: Kontrolná analytika

1979 - 1984
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra geochémie a mineralógie
špecializácia: Geochémia, základná a ložisková geológia

1992 - 1993
Academia Istropolitana v Bratislave
postgraduálne štúdium: Environmental planning and management

ĎALŠIE ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY:
TOEFL: total score 543
KPMG: Základy finančníctva a účtovníctva

PROFESIONÁLNA KARIÉRA:
Geologický prieskum š.p., Spišská Nová Ves, Laboratórium špeciálnych geologických prác
doba trvania pracovnej zmluvy: 1.VIII.1984 – 30.VI.1992
pozícia: samostatná geologička
popis práce: prospekčná geológia, geochémia a petrológia, environmentálna geochémia

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra geochémie
doba trvania pracovnej zmluvy: 1.IX.1993 – 31.VIII.1995
pozícia: vysokoškolská učiteľka
popis práce: vedenie odborných prednášok a cvičení: Environmentálna geochémia
Geochémia exogénnych geologických procesov

Academia Istropolitana v Bratislave
doba trvania pracovnej zmluvy: 1.IX.1995 – 15.I.1996
pozícia: manažérka medzinárodného vzdelávacieho programu „Letná škola ekonómie II“
zástupkyňa manažéra programu „Professional Program of Applied Economics“

Ekonomická univerzita v Bratislave, Referát pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
doba trvania pracovnej zmluvy: 15.I.1996 – 31.XII.1996
popis práce: komplexné zabezpečenie všetkých odborných prác v rámci projektov „Slovak project“ a „Weekend Executive Master of Bussiness Administration“ programu

Donau Lab spol. s r.o., Bratislava
doba trvania pracovnej zmluvy: 1.V.1997 – 31.III.2002
pozícia: grafička, vedúca DTP oddelenia
popis práce: kompletná výroba katalógu obchodnej ponuky firmy a ďalších propagačných materiálov

Grafické štúdio ARM 333, Bratislava
doba trvania pracovnej zmluvy: 1.IX.2002 – 15. I. 2003
pozícia: grafička

MVRR SR
doba trvania pracovnej zmluvy: od 16. I. 2003
pozícia: štátny radca
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies