Staňte sa partnerom

John Gilbert

Kanada , nezávislý konzultant
Má vyše 40 ročnú prax v oblasti radiokomunikácii, telekomunikácii, informačných technológii a manažmentu. Pracoval pre kanadskú vládu v oblasti manažmentu medzinárodných dohôd pre rádiokomunikácie a telekomunikácie. Jeho konzzultačné skúsenosti zahŕňajú národné informačné infraštruktúry, informačné technológie, technológie verejného prístupu, telekomunikačný rozvoj a tarifikácia, bezdrôtové a satelitné komunikácie, multimédialnu komunikáciu a dištančné vzdelávanie, telekomunikačné štandardy a architektúry a oblasť vládnych komunikácií.

Zastával dôležité výkonné pozície súvisiace s národnými telekomunikačnými politikami na úrovni kanadskej vlády vrátane pozície riaditeľa pre priemyselnú štruktúru, frekvenčnej politiky a generálneho riaditeľa National Telecommunications Branch a (od r.1984) generálneho riaditeľa Government Telecommunications Agency (GTA), neskôr najväčšieho kanadského vlastníka privátnej siete. Pracoval v kanadskej rade pre štandardizáciu, a bol podpredsedom telekomunikačného výboru pri Canadian Standards Association. Aako konzultant pokračoval v príprave materiálov k telekomunikačnej politike zahrňujúcej hlavnú správu kanadskej Information Highway Advisory Committee on access and affordability

Od roku 1978 úzko spolupracoval s ITU (International Telecommunication Union ) a ďalšími medzinárodnými organizáciami zameranými na telekomunikácie (Intelsat, Inmarsat, CTO) a bol kanadským zástupcom v Administratívnej rade ITU. Od roku 1984 bol výkonným sekretárom Maitlandskej komisie, kde mal dôležitú funkciu pri príprave návrhu dokumentu The Missing Link – základnej správy o rozvoji telekomunikáci, nad ktorou prijala záštitu ITU. Bol vedúcim kanadskej delegácie na konferencii vládnych splnomocnencovITU 1982 a konferencie  Mobile WARC 1987.Od 1991 po odchode do dôchodku bol členom súkromného sektoru kanadskej delegácií na ITU a UNESCO konferenciách. Pred odchodom do dôchodku bol predsedom oboch kanadských národných organizácií pre ITU/CCITT a ITU/CCIR. Ako súkromný konzultant pripravil niekoľko správ pre ITU vrátane dokumentu o rozvoji telekomunikačnej politiky (WTDC 94), financovaní telekomunikácií a strategickom plane pre ITU Development Sector (WTDC 98) a o univerzálnom prístupe (WTDC 2002). Naposledy pracoval na definícií projektu pre International e-development Resources Network, ktorá je hlavnou iniciatívou G8 DOT Force initiative.

Získal široké konzultačné skúsenostipri práci pre medzinárodné organizácie, vrátane Svetovej banky a COMNET-IT, a pracoval na príprave národných telekomunikačných stratégií a politík na Filipínach a Malte.

V súčasnosti je členom kanadského výboru UNESCO pre komunikácie a informácie.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies