Zabezpečenie prístupu k verejným informáciám a verejným službám cez eGovernment systém pre úrady v regiónoch

/ Prednáška
Systém eGovernance pre regionálnu administratívu" ktorý spoločne navrhli a implementovali UNDP, švajčiarska Agentúra pre rozvoj a spoluprácu a arménska vláda, vytvára sieť interaktívnych portálov eGovernmentu, prepojených s centrálnou ale aj regionálnymi štátnymi inštitúciami a dostupnú cez Internet. Systém slúži: (i) na poskytovanie verejných informácií bez obmedzení pre regionálne štátne inštitúcie, (ii) na zabezpečenie opatrení pre verejné služby na regionálnej úrovni a (iii) ako podporný rámec pre zvýšenie efektívnosti a transparentnosti regionálnych štátnych inštitúcií. Prístup do systému je zabezpečený cez verejné prístupové miesta vytvorené v jednotlivých regiónoch tak, aby sa šírenie cielenej kampane zvyšovania povedomia verejnosti o eGovernmente a informačnej spoločnosti dostalo aj k ľuďom žijúcich v regiónoch.
Prihláste sa na ITAPA Digital Talk: Umelá inteligencia v bežnom živote

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným