Staňte sa partnerom

eGovernment politika - skúsenosti (Slovinsko)

/ Prednáška
Prednáška sa zameria na principiálne záležitosti a opatrenia uplatňované slovinskou vládou v rámci širšieho partnerstva s cieľom naplniť strategické ciele podporované všeobecným dosiahnutým politickým konsenzom podporiť informačnú spoločnosť ako hnací motor slovinskej rozvojovej stratégie a maximalizovať efekty súvisiace so slovinskou ICT znalostnou bázou. V tejto súvislosti bude prezentovaný pokrok dosiahnutý v eGovernment službách. Príspevok sa bude tiež venovať reštrukturalizácií slovinských regiónov ako dôležitej úrovni vo vzťahu ku kohéznej politike, stupňujúcim sa potrebám na reinžiniering verejnej správy a príslušným prekážkam. Budú tiež prezentované vnímané a odporúčané nosné priority pre mandát novej slovinskej vlády.

Marko Hren

Ministerstvo pre informačnú spoločnosť, Slovinsko
Titul Bsc získal v oblasti informatiky. Je vedúcim úseku pre štrukturálnu politiku a monitoring. Tento úsek zodpovedá za monitoring aktivít Stratégie informačnej spoločnosti Slovinska a zlepšenie medziministerskej a transverzálnej spolupráce zahrňujúcej tvorbu politiky a rokovania viazané na Single Programming Document Slovinska (cieľ 1.) pre obdobie 2004-2006. Bol tiež zapojený do tvorby Phare projektov. Pred súčasnou funkciu na ministerstve (2002), pôsobil ako odborník v iných oblastiach spojených s informačno-komunikačnými technológiami (80-te roky) ako aj  pre mimovládne organizácie orientované do oblasti ľudských práv, demokracie a kultúrnej diverzity (80-te a 90-te roky).
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies