Staňte sa partnerom

Metropolitné prístupové siete a digitálna spoločnosť

/ Prednáška

Nové trendy v komunikačných technológiách prinášajú prostredníctvom širokopásmových prístupových sietí možnosť efektívneho využitia jednotnej telekomunikačnej infraštruktúry nielen pre konvergenciu existujúcich služieb, ale hlavne vytvárajú priestor pre nové aplikácie. Služby TriplePlay, metropolitné a komunitné siete, prístupové siete FTTx sú pojmy, s ktorými sa stretávame stále častejšie a v blízkej budúcnosti ovplyvnia nielen rozvoj telekomunikačného trhu na Slovensku ale budú mať výrazný akceleračný vplyv na rozširovanie elektronických komunikačných riešení. Cieľom prednášky je poskytnúť všeobecný prehľad o alternatívnych riešeniach, s dôrazom na komunitné prístupové siete a ich kladný vplyv na rozvoj obcí a regiónov.

Balász Keszeli

Balázs Keszeli je v súčasnosti obchodným riaditeľom spoločnosti COM PLUS SK, ktorá je dodávateľom telekomunikačných riešení pre prevádzkovateľov sietí. Široké produktové portfólio spoločnosti mu poskytuje rozhľad o alternatívnych riešeniach a nových trendoch v infokomunikačných technológiách. V minulosti aktívne pôsobil v spoločnosti MadNet, ktorej bol zakladateľom. Dlhodobá prax v spoločnosti poskytujúcej služby – jej budovanie od základov – a rozhľad v technologických možnostiach sú predpokladom perspektívnych a efektívnych riešení. Aktuálne sa venuje problematike prístupových sietí a širokopásmových služieb novej generácie.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies