Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Inovácie vo finančnom sektore"

/ Prednáška

Anton Giertli

RED HAT
Anton Giertli je Senior Solution Architect vo firme Red Hat, kde sa sústredí najmä na rozvoj Slovenského a Českého trhu v oblasti Cloudu, kontajnerizácie a digitalizácie. Má bohaté skúsenosti v oblasti vývoja aplikácií, ktoré získal najmä ako konzultant pre britský bankový sektor, kde sa niekoľko rokov podieľaľ na dodávke core bankových systémov. Je silným zástancom toho, že ak chcú zákazníci získať všetky výhody prechodu na Cloud, je nutné Cloud priniesť bližšie k vývojárom. 
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Pristáč

CRIF - Slovak Credit Bureau
Ukončil štúdium ekonomickej a sociálnej geografie na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas štúdia sa začal pohybovať v prostredí bánk a finančných inštitúcií, kde sa venoval hlavne investíciám. Dlhodobo sa venuje inováciám a digitálnej oblasti finančného sveta a jeho početné znalosti a skúsenosti teraz využíva v spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, kde sa ako Business Development Manager venuje unikátnym digitálnym nástrojom, ktoré menia finančný svet.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Júlia Čillíková

NBS
Po absolvovaní Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského pracovala ako aktuár na Ministerstve financií, kde sa v roku 1999 stala vedúcou odboru dohľadu nad poisťovníctvom. Od novembra 2000 pôsobila na Úrade pre dohľad nad finančným trhom ako riaditeľka na odbore poisťovníctva a po schválení zákona o dohľade v máji 2002 ju vláda Slovenskej republiky menovala za generálnu riaditeľku Úradu pre dohľad nad finančným trhom (ďalej len „ÚDFT“). Po zlúčení ÚDFT s Národnou bankou Slovenska v januári 2006 bola ako výkonná riaditeľka zodpovedná za dohľad a reguláciu poisťovníctva a subjektov penzijného a kapitálového trhu a od roku 2010 riaditeľkou odboru regulácie a metodiky riadenia rizík. V rokoch 2017 - 2019 pôsobila ako výk…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Filip Kasnár

Slovenská asociácia finančníkov
Viacročná práca vo výskume a vývoji v zahraničných výskumných inštitútoch ako aj vo výskumno-vývojových centrách v priemysle na Slovensku Konzultant so špecializáciou na podporu financovania výskumu a vývoja v slovenských firmách so 7 ročnou skúsenosťou CEO spoločnosti Novo Consulting od roku 2019, vybudovanie špičkového tímu špecialistov pre podporu viac ako 100ky R&D firiem na Slovensku Špecificky zameraný na využívanie superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj a patent box Člen pracovnej skupiny na Úrade vlády pod záštitou VAIA Člen správnej rady Slovenskej asociácie finančníkov
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Radomír Pravda

MONET+
Ve společnosti MONET+ se intenzivně věnuje tématům spojeným s implementací řešení v oblasti klientské autentizace a autorizace. K profesnímu posunu ve specializaci na implementaci bankovní identity pro veřejnoprávní i soukromoprávní sektor vedla možnost jejího využití, jako prostředku ověření v bankovním i mimo bankovním prostředí. 
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Peter

Ministerstvo financií SR
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným