Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Budeme mať dostatok odborníkov na kybernetickú bezpečnosť?"

/ Prednáška

Ivan Makatura

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov. Vyštudoval odbory výpočtová technika a aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znalecko…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Kotuliak

FIIT STU
Je dekanom FIIT STU a zároveň pôsobí ako odborný zástupca SR pre European Blockchain Partnership pri EK, ako aj Slovenský zástupca Information for All programu Slovenskej Komisie UNESCA. Predtým získal titul PhD od Univerzity vo Versailles v odbore informatika, ako aj od FEI STU v odbore telekomunikácie. Od roku 2002 pracuje na pozíciách výskumného pracovníka, neskôr odborného asistenta a od r. 2019 ako profesor fakulty. Jeho výskumná orientácia zahŕňa výkonnosť komunikačných sietí, architektúry NGN sietí, mobilné a bezdrôtové siete. V poslednej dobe sa zameriava na Blockchain a Siete pre doručovanie obsahu CDN, kde je spoluautor štandardu ETSI, ako aj na Softvérovo definované siete (SDN). Je spoluautorom viac ako 50 vedeckých publiká…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miroslav Michalko

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Loveček

UNIZA, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Gymerský

Sektorová rada pre Informačné technológie a telekomunikácie
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies