Staňte sa partnerom

Inovácie na slovenskom finančnom trhu

/ Prednáška
Finančné inštitúcie využívajú nové technológie na vytváranie inovatívnych produktov, služieb ako aj zlepšovanie procesov. NBS pravidelne monitoruje finančné inovácie a snaží sa aktívne podporovať finančné inštitúcie pri implementovaní inovácií na slovenskom finančnom trhu.

Júlia Čillíková

NBS
Po absolvovaní Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského pracovala ako aktuár na Ministerstve financií, kde sa v roku 1999 stala vedúcou odboru dohľadu nad poisťovníctvom. Od novembra 2000 pôsobila na Úrade pre dohľad nad finančným trhom ako riaditeľka na odbore poisťovníctva a po schválení zákona o dohľade v máji 2002 ju vláda Slovenskej republiky menovala za generálnu riaditeľku Úradu pre dohľad nad finančným trhom (ďalej len „ÚDFT“). Po zlúčení ÚDFT s Národnou bankou Slovenska v januári 2006 bola ako výkonná riaditeľka zodpovedná za dohľad a reguláciu poisťovníctva a subjektov penzijného a kapitálového trhu a od roku 2010 riaditeľkou odboru regulácie a metodiky riadenia rizík. V rokoch 2017 - 2019 pôsobila ako výk…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies