Staňte sa partnerom

Od homo sapiens po homo mobilus (Človek IT mobilný)

/ Prednáška

Veľké zmeny, ktoré zažívame v 21. storočí si vyžadujú hlboké zmeny v každom z nás. S vývojom ľudstva išlo vždy, že kto niečo vedel bol úspešnejší ako ten čo nevedel. Tradovalo sa až do 20. storočia, že ak chceš niečo znamenať musíš mať školy. V škole sa všetko naučíš a potom to budeš v praxi realizovať. To už s nástupom informačných a komunikačných technológií prestáva platiť. Už nestačí byť Homo Sapiens. Už život stále viac vyžaduje aby sme sa vzdelávali celý život a aby sme vedeli komunikovať a byť mobilní.

Kto nám dáva „vstupenku do úspešného života“? Samozrejme rodina a škola. Musíme si zvlášť dnes jasne vedieť položiť otázky:
Ako je potrebné zmeniť školu aby pripravovala absolventov pre život v 21.storočie?
Ako je potrebné zmeniť obsah vzdelávania – vlastne principiálne zmeniť celý proces vzdelávania ?

Máme na to pripravených učiteľov?
Čo vyžaduje štátna a súkromná sféra od absolventov stredných a vysokých škôl ?
Ako dokážeme zmeniť celé Slovensko na jednu „veľkú modernú školu“, pre každého, všade a v každom čase?
Odpovede na tieto otázky nedá náš príspevok, ale prezentuje ako sa mení situácia na školách, aké výsledky sa dosiahli pri vzdelávaní 53. tisíc učiteľov na základy práce s IKT a ich aplikáciami do vyučovania. Uvedieme konkrétne pozitívne zmeny vo vyučovaní, ktoré prezentujú inovatívni učitelia, ktorých už nemožno udržať v „stenách tradičnej školy“.

Beáta Brestenská

prodekanka pre zahraničné styky a sociálne záležitosti študentov Zamestnanie: - Prírodovecká fakulta Univerzity Komenského  – asistent 1980 – 1997 - Získanie PhDr  - 1987 - Mimoriadny profesor od 1998 - Vedúca oddelenia didaktiky vedy 1998 – 2001 - Vedúca výskumného a vzdelávacieho IT centra Univerzity Komenského – od  2002 - Poslankyňa Národnej rady SR -  2002-2006: - Členka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá - Členka Hospodárskeho výboru - Vedúca pracovného podvýboru NR SR pre informačnú spoločnosť - Vedúca slovenskej delegácie Rady Európy –  2004-2006 - Prodekanka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského  – od 2007 - Riaditeľka neziskovej organizácie Asociácia projektu Infovek  – o…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným